Predmet: Pritužba na rad Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, poslanika i predsednika Marjana Rističevića

 

Tekst pritužbe:

Ovim se obraćam Kolegijumu Narodne skupštine s apelom da učini sve u cilju zaštite interesa celokupne društvene zajednice Republike Srbije i ulažem pritužbu na rad poslanika i predsednika napred pomenutog Odbora Narodne skupštine.

Dana 19.02.2018. godine, na elektronske adrese više poslanika Odbora za poljoprivredu, šumarstvo  i vodoprivredu poslala sam, u ime svoga udruženja, prijavu sa dokazima, u kojoj je na 21 strani gusto kucanog teksta naveden niz nepravilnosti u radu Uprave za veterinu, pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objašnjen je i dokumentovan nesavestan rad rukovodilaca i veterinarskih inspektora, koji ne reaguju na ogroman broj nepravilnosti, prekršaja i krivičnih dela širom države, kao ni na ugrožavanje javnog zdravlja, što rezultira značajnom povredom društvenog interesa pri čemu posledice potkopavaju ekonomsku stabilnost države zbog zloupotrebe budzetskih sredstava, javnih nabavki i opasnosti po zdravlje stanovništva i životinjskog sveta.

Prilog:. 01. Prijava Narodnoj skupštini, od 19.02.2018.

Veterinarski inspektori ili “ne uočavaju” nepravilnosti, ili ih konstatuju bez adekvatnih, kaznenih mera, nema zabrane protivpravnog rada, često su navodi u zapisnicima neistiniti ili tako sročeni da dovode neupućene u zabludu, svesno i ciljano nepravilno tumače zakonske norme, prilagodjavajući ih interesima onih koje štite. Od početka 2013. godine se toleriše nezakonit rad, nelegalne zoohigijenske službe Avenija mb, Beograd, koja radi bez javnog ovlašćenja, nezakonito potpisuje milionske ugovore o javnim nabavkama na teritorji bar 30% države, zloupotrebljavajući ih, stičući nezakonito bogatstvo i ugrožavajući javno zdravlje tako što ne poštuje propise i vrši niz krivičnih dela, zahvaljujući moćnim zaštitnicima kojima se hvali. Sve napred je rezultiralo ogromnim brojem napuštenih životinja, enormnim iznosima za nadoknadu zbog ujeda, porastom troškova za zbrinjavanje napuštenih životinja i njihovom zloupotrebom, sa opasnošću od širenja zaraznih bolesti.

Napred navedeno podgreva već odavno izraženu sumnju u koruptivne elemente u radu službenika Ministarstva, što dokazuje i javno objavljena informacija o hapšenju šefa Veterinarske inspekcije, Raške upravne oblasti, Slobodana Zečevića i njegovog kolege vet.insp. D.R. dana 02.03.2018. godine, zbog primanja mita od odgovornog lica Avenije mb, sa prihvatilištem za napuštene pse u Novom selu, Vrnjačka banja, koja pripada Raškoj oblasti.

Hapšenje zbog mita u Veterinarskoj inspekciji u Kraljevu, 03.02.2018. godine:

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/134/hronika/3026288/hapsenje-zbog-mita-u-veterinarskoj-inspekciji-u-kraljevu.html

Zvanično saopšenje MUPa:

http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/aktuelno/saopstenja/d6652f90-5a43-4953-8958-3435b07d8149/!ut/p/z1/tVTBctowEP2WHnw0WluWLffmIZSWjKe0NAHr4pGNMEqM5NgCQr–ou1MJ2mCyWTQRdLO2_e0b2eFGFogpvhOVtxIrXht7xkL869xGnpj8K9pkHyCJAUC0xmG8VWI5k8B43DkQ_Itiq-uRxTTz4DY6fxbxBArlWnMGmXNtqhlmZeHVtb24ECjS2EUd4Dfm62olXag47rpjFB3NroMQ-KvYnAJD7AbxAS7NCbUxQEmBURL6gXxkb8p5RJlZ6HnfQUf64FXVgJ_808AWJ-frE-CPecAD5IwGVMg1B_fRs8B__dkglhV6-JPfxNVYFoh1oqVaEU72LY2vDam6T464MB-vx9UWle1GLSdAy9lrHVn0OIJEGXWh-jVQn_4aL6TYo9ulG439h2zN7bJFtGjEL2kMB-m-fQLyrzjRXX5SYL8N7oVO6m33ZRXYiZ_ikHpc0FJWLi8IMQNVmHsckIjF2LfW3FaRsTzUYbhfAXLfC7rG106bRF-bxN66L3L0kcXpZ-815xJ36TbQZJ3Dw8ssf-fVkY82hm6yAdohfw2HaZ2Yhtu1q5UK40WZ6U2m5sNxQfp3n-nB1zvNsOCpiNsY5vc7qT6txmSJR9-AfYqlWc!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fpublic_cyrillic%2Fpocetna%2Faktuelno%2Fsaopstenja%2Fd6652f90-5a43-4953-8958-3435b07d8149

 

Navodi iz prijave objašnjavaju nepravilnosti u celokupnom radu veterinarskih inspektora, javnih komunalnih preduzeća, zoohigijenskih službi i to tako što dolazi do nenamenskog trošenja i zlopotrebe budžetskih sredstava, zloupotrebe javnih nabavki i nepoštovanja propisa, ne samo u vezi zaštite životinja, već i u cilju preventive od širenja zaraznih bolesti među  životinjama i stanovništvom. Time su značajno ugroženi održivi razvoj države i budžet države kao i život i zdravlje stanovništva i životinjskog sveta na teritoriji Republike Srbijie, ali i okruženja (opasnost od nastanka epidemije različitih naročito opasnih zaraznih bolesti koje ne poznaju državne granice (čl. 154. Zakona o veterinarstvu, širenje zaraznih bolesti proglašava krivičnim delom).

S obzirom na to da trenutni v.d. direktor Uprave za veterinu,  Emina Milakara (ali i svi prethodni)  i ostali rukovodioci Uprave prikrivaju nepravilnosti u radu  veterinarskih inspektora, odbijaju da sprovode disciplinske mere, da Ministar Nedimović ne reaguje na prijavu koju sam poslala još davnog septembra 2016. godine, da te aktivnosti traju bar od 2005. godine i 2009. godine (od dana stupanja na snagu Zakona o veterinarstvu 2005.god. (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012) i Zakona o dobrobiti životinja od 2009.god. (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009)), da su posledice ogromne i vrlo očigledne, obraćam se Narodnoj skupštini, Odboru koji je nadležan za kontrolu rada Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tj. poslanicima koje su građani izabrali da zastupaju njihove interese u najvišem zakonodavnom telu Republike Srbije.

Prilog 02. Prijava Ministru,  09.09.2016. godine

Dokazi o navodima iz prijave su poslati u pet mail-ova, zbog velikog kapaciteta, priložen je i spisak od 22. prijave koje nisu imale rezultata i koji još jednom prilažem, pri čemu napominjem da su i druga udruženja slala desetine prijava. Odgovorno tvrdim da je samo protiv Avenije mb, i njene ćerke Aze doo iz Odzaka, podneto najmanje 50 prijava koje nisu imale rezultata.

Prilog: 03. Spisak nekih od podnesaka upućenih Minstarstvu poljoprivrede

Poslanik prof. Miladin Ševarlić je, na 26. sednici Odbora, dana 20.02.2018. godine, predlažio da se moja prijava stavi na dnevni red, da se predstavnici Ministarstva, Uprave za veterinu i ja, kao podnosilac prijave, suočimo radi provere navoda a u cilju sagledavanja problema. Očigledna nezainteresovanost poslanika za ozbiljne probleme je izazvala zgražavanje i ogorčenje  javnosti koja je obaveštena o tome (ozbiljnost problema priznaje i Rističević na sledećoj, 27. sednici Odbora, ali i dalje ništa ne preduzima, već zloupotrebljava moju prijavu da bi lobirao u cilju zaštite interesa samo par odgajivačnica krznašica koje, čak  nisu ni registrovane u skladu sa čl. 59. Zakona o dobrobiti životinja.

Snimak dela  26. sednice, od 20.02.2018. godine:
https://www.youtube.com/watch?v=hZGGMxOlwa4&feature=share

Predsednik Odbora, Marjan Rističević, koji vodi sednicu na taj način da sam postavlja pitanja i odgovara, sugeriše odgovore i nemeće svoje privatne, nestručne stavove, uz izuzetno neprimerene i uvredljive komentare na račun civilnog sektora, odbija da uključi civilni sektor u rešavanje ovih problema, priznaje da formalno “odrađuje” posao, širi dezinformacije očigledno nezainteresovanim poslanicima i formalno donosi beznačajni Zaključak o potrebi da se povisi stepen zaštite životinja, pri čemu, nastavlja da samouvereno komentariše i omalovažava republičke propise:  Zakon o dobrobiti životinja i Zakon o veterinarstvu, koji su pisani od strane većeg broja stručnih lica a u saradnji sa udruženjima.

Naglašavam da Rističević jeste poslanik, ali da mu javno objavljeno formalno obrazovanje – poljoprivrednik, ne daje pravo da nameće svoje privatne,  nestručne i nigde utemeljene stavove, ignorišući sva stručna lica i organizacije civilnog sektora koji se bave sistemskim rešavanjem problema, koje imaju višegodišnje praktično iskustvo. Ni jedan od unapred obaveštenih poslanika nije našao za shodno da se pozabavi problemima iz prijave, sem prof. Ševarlića, koji je stručan i koji je prepoznao probleme. Rističević priznaje da je, zbog svojih aktivnosti 2015. godine, dobio niz protestnih dopisa ogorčenih gradjana, koji usled duševne patnje zbog saznanja o dešavanjima u državi i ogorčenosti, nemoći, koji, po njegovim rečima, prete. Napominjem da se organizacije civilnog sektora ne služe takvim rečnikom, već argumentovano iznose činjenice.

26. sednica Odbora je trajala preko 4 sata, ovoj prijavi je posvećeno samo oko 5 minuta, pri čemu je Rističević veći deo od tih 5 minuta, bez ikakvog osnova, nastavio da vodi monolog i zastupa interese proizvođača krzna i uzgajivača činčila, koji ni jednom rečju nisu pomenuti u predmetnoj prijavi. Rističević je tom prilikom, izneo niz neistina, čime javnost i poslanici mogu biti dovedeni u zabludu. Ponavljam, prijava se odnosi na nesavestan rad Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa sumnjom u koruptivne elemente i navedenim posledicama takvog rada, koje se negativno odnose na održivi razvoj cele države, stanovništva i životinjskog sveta, javnog i životinjskog zdravlja, ni jednom rečju nije zahtevana zaštitu životinja (sem kroz sprovođenje propisa), niti su pomenuti uzgajivači krzna i činčile.

Po javno objavljenom snimku 26. sednice, došlo je do uznemirenja javnosti i udruženja, koja šalju svoje podneske, u kojima, izmedju ostaloga, protestuju zbog vređanja i  omalovažanja organizacija civilnog sektora i obaveštavaju primaoce o činjenicama vezanim za uzgoj krznašica i činčila i o opravdanosti stupanja na snagu čl. 7. stav 1. tačke 37) Zakona o dobrobiti životinja koji od 01.01.2019. godine zabranjuje uzgoj životinja isključivo zbog krzna i kože. Prilažem samo neke od tih dopisa:

Prilozi:

 1. Dopis Udruženja EPAR-OIPA Srbija iz Subotice
 2. Dopis Udruženja Alfa iz Beograda, kojim obrazlaže neopravdanost proizvodnje krzna.

Na sledećoj, 27. sednici, dana 21.03.2018. godine, profesor Ševarlić, koji je je prepoznao probleme, još jednom predlaže da se napred pomenuta prijava i nepravilnosti koje su navedene u njoj, stave na dnevni red Sednice. Rističević, čitajući predlog za dopunu dnevnog reda, ponovo, neprimerenom gestikulacijom i naglaskom, pominje organizacije civilnog sektora. Od 12 prisutnih poslanika, 2 su glasala za, 10 je bilo suzdržano. “Interesantno” je to da je na više predloga profesora Ševarlića o dnevnom redu, rezultat bio identičan. 10 poslanika nije pokazalo interesovanje za pomenute probleme, bili su suzdržani, što je uznemirujuće, a rezultati glasanja radjaju sumnju da se rad i interesovanje poslanika uskladjuje van uvida javnosti i da njima diriguje Rističević, privatizujući Odbor, koji nije zainteresovan za goruće probleme.

Isečci iz 27. sednice, dana 21.03.2018. godine:  https://www.youtube.com/watch?v=9Hwn1ZCX8Jw&feature=youtu.be

Ne zadovoljavajući se odbačajem predloga prof. Ševarlića, Rističević nastavlja da uvredljivom mimikom i tonom pominje “one” nevladine organizacije, priznaje nam pravo da se obraćamo Narodnoj skupštini i da tema jeste ozbiljna, “ali, ali…”, bez opravdanog razloga, izbegavajući obavezu Odbora da kontroliše rad Ministarstva, koristi fraze menjajući tezu, prebacujući odgovornost na lokalne samouprave (čiji rad bi trebalo da kontrolišu veterinarski inspektori) ponovo nastavlja  da zastupa interes uzgajivača krznašica, koji se, ponavljam, ni jednom rečju ne pominju u prijavi. Rističević ponavlja neistinu koju je izrekao na prethodnoj, 26. sednici, tvrdeći da su samo dve države zabranile uzgoj krznašica. U prilogu dostavljam spisak država koje su zabrnile i ograničile uzgoj krznašica i naglašavam da je Rističević, pre ove, 27. sednice obavešten o istini, ali ih “zaboravlja” u svojim izjavama.

Prilog:  06. Spisak država (ovde možete videti Spisak država i odgovore Odbora, https://web.facebook.com/groups/sindikatzazivotinje/permalink/2079392008940079/

Podsećam na napred pomenute dopise bar dva udruženja, Alfa, Beograd i EPAR, Subotica  koji su poslati pre 27.  sednice. Rističević ih ne pominje u svom obraćanju poslanicima i nastavlja da lobira u interesu svega nekoliko privatnih odgajivača činčila i proizvodjača krzna, koji ne samo da nemaju značaj za privredu Republike Srbije, već se njihovo poslovanje negativno odražava na zaštitu životne sredine, čime negativan efekat ovog vida delatnosti preteže nad javnim interesom, što je objašnjeno u dopisima udruženja. Rističević, krajnje nestručno i neozbiljno upoređuje kožu svinja, ovaca i goveda (farmskih životinja), sa krznom krznašica, navodeći na ideju da je interes osiromašenog naroda, proizvodnja luksuznog krzna, “da bi imao šta da obuče” i “imao šta da jede”.

Postavlja se pitanje da li je iko od poslanika pročitao svih 21 strana prijave, i postavlja se pitanje sa kojim pravom tolika “suzdržanost” pri glasanju, koja govori o nezainteresovanosti za prijavljene probleme. Poslanici su, još jednom ponavljam, delegati građana u najvišem telu Države, i nemaju prava i nisu plaćeni da budu nezainteresovani, niti suzdržani u vezi pitanja koja se tiču građana, a naročito ne u vezi pitanja o životnoj sredini, kako nalaže član 74. Ustava RS (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2006) i Arhurska konvencija  i drugi medjunarodni propisi, čiji je potpisnik i Republika Srbija a kako nalaže i Poglavlje 27.

Naglašavam da je savestan i zakonit  rad Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jedan od osnovnih preduslova zdravlja i biološkog opstanka gradjana,  da je rad svih  komunalnih preduzeća od opšteg interesa i da su osnovana u cilju održavanja komunalnog reda i preventive od širenja zaraznih bolesti i zdrave životne sredine i da se na njihov rad ulažu ogromna budžetska, tj. sredstva poreskih obveznika Republike Srbije, kao i sredstva drugih država, posebno EU članica, koje takođe, kroz donacije, podržavaju i s pravom očekuju sprovođenje zakona i sprečavanje masovne korupcije, kao i činjenica da Evropska unija, kroz više poglavlja, koja su preduslov evropskim integracijama, očekuje do Republike Srbije, mnogo savesniji pristup rešavanju problema od dosadašnjeg.

Uočena nezainteresovanost poslanika i omalovažavajući odnos prema organizacijama civilnog sektora (koje, za razliku od plaćenih poslanika, volonterski rade, koja su upućena u problematiku i ulažu ogromnu energiju zahtevajući da se sprovode zakonske norme), daje “vetar u ledja” državnim službenicima Uprave za veterinu i svim ostalim licima, koji iz svega mogu da zaključe da mogu da nastave sa nepravilnim radom koji spada u nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, što se svakodneno pokazuje u praksi.

Dana 01.06.2018. godine saznajemo za saziv 30. sednice Odbora, iz čega zaključujemo da je Rističević samostalno odlučio da ukine zabranu uzgoja krznašica koja stupa na snagu 01.01.2019. godine (čl. 7. stav 1. tačka 37. Zakona o dobrobiti životinjau vezi čl. 89. Zakona).

Udruženje Koalicija za život i ja, u ime Solidarno za životinje i prirodu šaljemo dopise sekretaru Odbora, sa predlogom da nas pozovu da učestvujemo na pomenutoj sednici i javno iznesemo istinu argumentovanu dokumentima, ali dobijamo identične odgovore, potpisane od sekretara Odbora, Branke Zlatović, koje kopiram:

Поштовани,

Председник Одбора је затражио да вас обавестим да је већ одредио оне који ће присуствовати седници и да вас обавестим да му се више не прети.

С поштовањем,

Branka Zlatović,

Prilozi: 07. Odgovori udruženjima (https://web.facebook.com/groups/sindikatzazivotinje/permalink/2079392008940079/)

Napominjem da se udruženja ne služe pretnjama niti neprimerenim izrazima, da ne možemo snositi odgovornost za reakciju ogorčenih gradjana i da ovakav odgovor predstavlja još jedan izgovor za ignorisanje civilnog sektora i privatizaciju Narodne skupštine, jer osnovano sumnjamo da je predsednik Odbora, Marjan Rističević lično zainteresovan da podrži neosnovane zahteve samo par odgajivača krznašica, da uporno širi dezinformacije uprkos nizu mailova koje je dobio od udruženja sa odgovarajćim informacijama i da mu ne odgovara da se istina objavi u Narodnoj skupštini, pri čemu ga, svojim ćutanjem, podržavaju nezainteresovani poslanici koji nisu plaćeni da se pri glasanju suzdržavaju i da pokazuju nezainteresovanost, čime gube poverenje gradjana i izazivaju njihovo uznemirenje.

Prilažem link emisije “Jutro sa Jovanom i Srdjanom” od 30.05.2018. godine, u kojoj se mogu videti neprimerene izjave, pretnje i uvreda na račun poslanika Narodne skupštine, od strane  Snježane Milosavljević, Uno doo iz Valjeva čije interese zastupa Rističević uprkos javno objavljenim stavovima predstavnika Uprave za veterinu, Ivane Lazić i organizacije civilnog sektora, Orka, Elvira Burazerovića:

https://www.youtube.com/watch?v=659TMoCG2Yw

Podsećam na zakletvu narodnih poslanika:

„Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i gradjanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti gradjanima Sbije, istini i pravdi!“

Na kraju, postavljam pitanje: Da li je potrebno da se obraćamo inostranstvu za pomoć, jer naši poslanici i nadležni Odbor nisu zainteresovani za rešavanje problema?

Zbog svega napred navedenog, molim Kolegijum Narodne skupštine da preispita rad i rezultate rada Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i rad predsednika, Marjana Rističevića, a Odbor, još jednom molim da nas pozove na jednu od sledećih sednica, ispoštuje naše znanje i zalaganje, u skladu sa odredbama Arhurske konvencije i Zaključkom vlade kojim se utvrdjuju smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa 05 broj 011-8872/2014 od 26.08.2014. godine, koju je potpisao tadašnji predsednik vlade, Aleksandar Vučić.

Shodno napred navedenom predlogu, predlažem da se pozovu:

 1. Igor Janković, “Belka”, Majdanpek,
 2. Predstavnci udruženja Sloboda za životinje, Beograd,
 3. Mirjana Raščanin, Koalicija za život, Beograd,
 4. i mene, u ime Solidarno za životinje i prirodu, Beograd.

S poštovanjem,

 

Beograd, 04.06.2018. godine

Aleksandra Dudić, u ime:

Solidarno za životinje i prirodu,  Beograd

nevladina organizacija

kolaz za narodnu skupštinukolaz za narodnu skupštinu.jpg

El. adresa: sindikatzazivotinje@gmail.com

Advertisements

VAŽNO VAŽNO: SARADNJA DRŽAVE, ORCE I OIE preti našim životinjama – DALJE RUKE OD NAŠIH ŽIVOTINJA

DALJE RUKE OD NAŠIH PASA !!!!!!!

Nepotrebno je da vam objašnjavam da je pojava velikog broja napuštenih životinja posledica nerada Uprave za veterinu i nesprovodjenja propisa još od 2005. (Zakon o veterinarstvu) i 2009. ( Zakon o dobrobiti životinja).
 
Svi znate da Ministarstvo ne saradjuje sa udruženjima sem površne forme da bi se zamazale oči javnosti. 
 
Bez ikakve konsultacije sa organizacijama civilnog sektora, za našeg predstavnika u Evropskoj komisiji je izabrana Orca i Elvir Burazerović o kojem svi znamo istinu. Evo ga pod br. 15.. Svi se pitamo šta Orca radi u Ministarstvu i ko ga je delegirao, na osnovu čega je on saradnik Ministarstva i pozvan da se nešto pita.
Malo o Orci:
E sada su Orca (Elvir) i Nedimović (da vas podsetim da je protiv Nedimovića i sadašnjeg v.d. dir. Emina Milakare bila podneta krivična prijava 2014. godine, da je Nedimovć uprkos tome, postao Ministar avgusta 2016. a da je prijava pod sumnjivivim okolnostima odbačena januara 2017.
Već u martu 2017. je doveo Milakaru za direktora Uprave, koja štiti Aveniju mb, Azu doo, odbacuje naše zahteve za disciplinskim merama protiv nesavesnih vet. inspektora, i nastavlja svoje aktivnosti u skladu sa svojim prethodnim radom iz perioda u kojem je podneta krivična prijava protiv nje. 
U krivičnoj pirjavi se pominje se više od 1.500 pobijenih pasa , zloupotreba službenog položaja,  falsifikovanje, i druga dela.
Prijavu možete videti ovde:
E sada….. evo. nove vesti…. oni su odlučili da sa Orcom “reše” problem….. uključujuči OIE nekakvu medjunarodnu org. za zaštitu zdravlja životinja,,, koja postoji zbog zaštite interesa onih koji finanansiraju njen rad i zaradjuju na patnji nevinih životinja.
 
OVDE MOŽETE VIDETI INFORMACIJU O SARADNJI Orce i Ministarstva u koju je uključen vet. Bursać (direktor Veterine Novi Sad u kojoj ubijaju štence zbog agresivnosti, ubiše gradskog psa Stena, ubijaju, ubijaju ubijaju…).
I protiv Bursaća je  je podneta krivična prijava (kad nešto razmislim, u rešavanje problema su uključeni oni koji iza sebe imaju krivične prijave. Što se tiče Orce,,, i njen rad bi trebalo preispitati, a udruženja ćute, a Plavšić iz Uprave se rado “druži” sa njim):
Ovde možete videti vest:
OIE, Uprava za veterinu, ORCA i šinteri u Novom Sadu od 13-15. juna 2018:
Najava mešanja u unutrašnje stvari države za 13.06.18 to 15.06.18 na sajtu OIE:
A sada na ovoj strani možete videti “mudre” savete OIE u vezi redukcije broja napuštenih pasa, u okviru kojeg je , čini mi se, svaka druga reč eutanazija. Ne morate znati engleski jezik,,,,, pogledajte koliko puta se pominje reč eutanazija:
 

Najmorbidnij deo njihove “mudrosti” je opis načina eutanazije koja , po ugledu na fašističke koncentracione logore, pominju GASNE SOBE – gas chamber,

(mozete li zamisliti taj stepen zla?).
Ove fotografije su snimljene u “humanoj” Belgiji , početak 2017. godine:
 

Član 7.7.6, tačka 11:

11. Euthanasia
When euthanasia is practised, the general principles in the Terrestrial Code should be followed, with the emphasis on using the most practical, rapid and humane methods and ensuring operator safety. Regardless of the method used, it is important to minimise distress, anxiety and pain by ensuring that operators are appropriately trained.
Table 1 shows a summary analysis of methods for the euthanasia of dogs.
Comments on methods for the euthanasia of dogs:
Restraint
When a dog needs to be restrained for any procedure, including euthanasia, this should always be done with full regard for operator security and animal welfare. Some euthanasia methods should be used in association with sedation or anaesthesia in order to be considered humane.
Special equipment
When special equipment is needed to perform euthanasia (e.g. gas chamber), the system should be designed for the purpose and regularly maintained in order to achieve operator security and animal welfare.

DALJE RUKE OD NAŠIH PASA !!!!!!!

Poslanici nam se dosadjuju u skupštinskim klupama, plaćeni su da se “suzdržavaju” na prijave o protivpravnim radnjama,zloupotrebi budzeta, javnih nabavki, ugroženosti zdravlja stanovništva i životinjskog sveta:

via Marijan Rističević, Predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Narodne skupštine Srbije. DA ZADOVOLJIMO FORMU !

Prijava nepravilnosti u radu prihvatilišta  JKP “3.oktobar”, Bor

Republika Srbija

Ministarstvo poljoprivrede

i zaštite životine sredine

Uprava za veterinu

Omladinskih brigada 1

11070 Beograd
El. adrese odgovornih lica:

vetuprava@minpolj.gov.rs, budimir.plavsic@minpolj.gov.rs,

ivana.lazic@minpolj.gov.rs, tamara.boskovic@minpolj.gov.rs,

zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs, vetinspekcija@minpolj.gov.rs,

olivera.vukelic@minpolj.gov.rs, vetinspekcijabor@gmail.com,

Datum: 29.11.2017. godine

 

Predmet: Prijava nepravilnosti u radu prihvatilišta  JKP “3.oktobar”, Bor

 

Povodom  telefonskih prijava dana 28.11.2017. godine, oko 13,30 h., veterinarskim inspektorkama Ivani Ivanić, br. tel. 064/8680258 i šefu Borskog okruga, Dragani Antić, br. tel. 064/868-0257 u kojima sam prijavila da se u prihvatilištu u Boru, drže psi, protivno OBAVEZNIM uslovima koje nalaže Pravilnik o uslovima koje MORAJU ispunjavati prihvatilišta i pansioni za životinje i da takav način drzanja predstavlja zlostavljanje pasa, prijavu dostavljam i u pismenoj formi.

Na samom početku razgovora, obe inspektorke sam vrlo jasno obavestila da snimam razgovore.

Inspektorke su obaveštene da sam tokom obilaska prihvatilišta uočila:

 1. Pretrpani kavezi, neadekvatna trijaža.

U visokim kavezima, male podne površine (oko 2-3m2) drzi se više pasa, po 5,6 pri čemu, naročito u prvom ili drugom kavezu ima pasa različite veličine (čl. 27 stav 1 i čl. 40. Pravilnika nabraja način razvrstavanja pasa).

Uočila sam jednog malog belog psića (moguće da ima blede zute šare) koji nema više od 5 kg. medju psima težine i preko 10-15kg. Nalazio se u prvom ili drugom kavezu.  Nekim od pasa je visinom, bio do grudi. Naročito sam zainteresovana za njegovu sudbinu i molim inspektora da mi obezbedi podatke o tom psu i fotografije.

Molim vet. inspektora da nalozi adekvatnu trijazu, i da se taj pas, odvoji od većih.

Napred navedeno znači povredu čl. 30. Pravilnika koji nalaze u spoljnom delu prihvatilišta površinu oko 2m2 i neadekvatnu trijažu pasa.

Samim tim, uočila sam i veću količinu fekalija, što se moze očekivati, s obzirom na pretrpanost kaveza.

 1. Podne površine kaveza su bile U POTPUNOSTI suprotne obavezama iz čl. 13. Pravilnika, pola površine poda su metalne žice, druga polovina stare daske, vlažne, koje se NIKAKO ne mogu osušiti na niskim temperaturama i tako dodatno hlade telo pasa, pri čemu su neadekvatne za odrzavanje higijene i dezinfekciju, jer upijaju tečnost.

DOKAZ BR.: 01. Fotke kaveza od 22.11.2016. godine – situacija se nije promenila

Snimak od 22.11.2016. godine : https://www.youtube.com/watch?v=lUe7WOmyjgU

Snimak sa sajta JKPa : http://www.jkpbor.rs/images/zoo/index.html

 1. Psi u prihvaitlištu nemaju nikakva ležišta, primorani su da spavaju na vlažnim daskama, okruženi fekalijama, što se moze videti na priloženim fotografijama i priloženim snimcima sa Yu tube.

Član 24. Pravilnika kaže:

stav 4) Umesto prostirke može da se koristi ležište za pse.

Stav 5) Ležište za pse mora da bude izdignuto od poda, izrađeno od prirodnih materijala (drvo), zaštićeno od vlage i dovoljne veličine i zaobljenih ivica kako se pas ne bi povredio.

stav 6) Jedna trećina površine svake smeštajne jedinice za životinje u pansionu mora da bude za odmor i san psa. Ako se u boksu pansiona drže više od dva psa mora da se obezbedi pojedinačno ležište za svakog psa.

 1. Desetak kaveza je smešteno u dvorištu prihvatilišta, imaju samo nekakvu nadstrešnicu, bez ikakve zaštite od ekstremnih temperatura i od ledenog vetra, što je protivno čl. 3. stav 1 tačka 2), čl. 12.stav 4 i čl. 14. Pravilnika (što se moglo videti na snimku od 22.11.2016. godine).

U prihvatilištu sam bila oko 12h kada je dnevna temperatura dostigla maksimum, veći broj pasa se tresao od hladnoće. Nema NIKAKVIH kućica što je nedopustivo. Slama kojom   Prihvatilište “namerava da reši problem” nije dovoljna zaštita od velikih hladonoća, jer psi nisu ptice da bi ležali u gnezdu, sem ako im se ne omogući da imaju bale sena u kavezima, u kojem bi iskopali rupu i u nju se uvukli (za to nema prostora). Psima treba sklonište a ne gnezdo koje nije DOVOLJNA ZAŠTITA od ekstremnih hladoća.

Član 3.

U prihvatilištu, odnosno pansionu životinjama se obezbeđuju:

2) fizička, termička i psihološka udobnost;

Član 12. stav 4. Pravilnika:

Smeštajne prostorije moraju biti izgrađene na način koji omogućava održavanje pasa i mačaka čistim i suvim, pružanje zaštite od ekstremnih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova i onemogućava da druge životinje uđu u prihvatilište

Član 14.

Životinje u prihvatilištu, odnosno pansionu moraju da budu zaštićene od ekstremnih temperatura, a temperatura okoline se mora kontrolisati kako bi se smanjio stres na minimum.

Izgovor, šef zoohigjiene da “već godinama traži kućice”, ali ih ne dobija od nadležnih, ne može biti prihvaćen jer ona, kao odgovorno lice MORA ODBITI PRIJEM pasa ako nema uslova za njihovo držanje,  ona  je odgovorna za njihovu dobrobit i zdravlje. Propisi postoje da bi se poštovali, a ne da bi se iznalazili izgovori. Prihvatilište je osnovano pre desetak godina, i nema opravdanja za ovaj propust.

U Boru sam provela 26. 27. i 28. novembar, tokom sva 3 dana je duvao hladan, oštar vetar, a noću je padao sneg, što znači da su se temperature spuštale ispod 0oC. Odgovorno lice za dobrobit i zdravlje pasa, šef zoohigijene, Nevenka Mirošević, nije našla za shodno da naloži postavljanje bilo kakve zaštite psima.

Prilažem snimak dnevnika RT Bor, od 30.10.2017. godine, kada su temeprature bile više bar za 10tak stepeni, postavljena je nova slama i sjajne, čiste posude, ali za “slikanje”- za javnost.  Na snimku se mogu videti kavezi koji se nalaze napolju (gledati od 4.te minute): https://www.youtube.com/watch?v=0OLuSqQvl0I&feature=youtu.be

Snimak od 17.03.2017. godine, predstavnica udruzenja “Borske šapice” je  obukla topao kaput, a psi su na golim, vlažnim daskama, što dokazuje da nepravilnost uočena u današnjoj  poseti,  nije slučajnost:   https://www.youtube.com/watch?v=IHPHOo6qYLk

Prilažem Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije iz kojeg se moze videti da je oko 17.3.2017. godine, temperatura bila oko 4 do 6oC.   http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteorologija/latin/Mart_l.pdf

Psi koji se drže u spoljnom delu, izloženi niskim temepraturama, se mogu prehladiti, to su ulični psi, lošijeg imuno sistema, da li se prehladjeni psi sterilišu?

 1. U jednom od kaveza, u delu prihvatilišta u kojem se nalaze psi koji čekaju na sterilizaciju, je ležao pas, koji je očigledno bolestan. Bolesne životinje zahtevaju NAROČITU VETERINARSKU NEGU i zaštitu od hladnoće.

Postavlja se pitanje od čega je pas bolestan, da li prihvatilište ima odgovarajući nečisti deo, pas je bio izuzetno mršav, sa očiglednim promenama na koži, letargičan, izuzetno se tresao od hladnoće, ležeći onako bolestan na golim, vlažnim daskama, izložen hladnom vetru. Jedini pas koji nije reagovao na moje prisustvo.  Šef zoohigijene se pravdala da ga je vlasnica  predala  prihvatilištu, jer ju je navodno ujeo. Na moje pitanje, da li je dostavljena medicinska ili bilo koja dokumentacija koja bi potvrdila navodni ujed, nisam dobila odgovor, što sam shvatila da nema potvrde o ujedu. Priča o privatnim problemima vlasnika pasa nije bila tema koja me je interesovala, a kojom je šef zoohigijene Nevenka Mirošević, pokušala da opravda zanemarivanje bolesnog psa.

Eventualni ujed nesavesnog vlasnika nije opravdanje za nehuman odnos prema bolesnoj životinji i njeno zanemarivanje, o mogućnosti da je pas bolestan od neke infektivne bolesti, suvišno je pisati. Pas je po rečima veterinara i šefa zoohigijene, Nevenke Mirošević, primljen pre 2,3 dana. Što govori o tome da nije proveo odgovarajuće vreme u nečistom delu, što je obaveza iz člana 37. stav 1. čime se ostali psi u čistom delu prihvatilišta izlazu opasnosti od širenja zaraznih bolesti.

Zakon o dobrobiti kaže:

Član 53. stav 1 – vezano za kaznene odredbe čl. 82. stav 1  tačka 69.

Vlasnik, odnosno držalac kućnog ljubimca dužan je da obezbedi kućnom ljubimcu brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom, starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog ljubimca.

Član 61. stav1 – vezano za kaznene odredbe čl. 82. stav 1  tačka 77.

Pansion za kućne ljubimce (u daljem tekstu: pansion) i prihvatilište za napuštene životinje (u daljem tekstu: prihvatilište) moraju ispunjavati uslove za zaštitu dobrobiti životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme, u skladu sa ovim zakonom i moraju biti upisani u Registar objekata koji vodi Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Lica koja rade sa životinjama u pansionu, odnosno prihvatilištu, moraju biti obučena za dobrobit životinja.

Ministar propisuje bliže uslove za zaštitu dobrobiti životinja koje moraju da ispunjavaju pansioni i prihvatilišta, način postupanja sa životinjama u objektima iz stava 1. ovog člana i program obuke o dobrobiti životinja iz stava 2. ovog člana.

Član 63. stav 3 

Vlasnik pansiona, odnosno prihvatilišta, odgovoran je za život, zdravlje i dobrobit životinja u pansionu, odnosno prihvatilištu.

Vlasnik pansiona, odnosno prihvatilišta, dužan je da se o kućnim ljubimcima u pansionu, odnosno prihvatilištu brine sa pažnjom dobrog domaćina.

Vlasnik pansiona, odnosno prihvatilišta, dužan je da vodi evidenciju o životinjama i da tu evidenciju čuva tri godine.

Ministar propisuje sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 3. ovog člana.

Član 65. vezano za kaznene odredbe čl. 82. stav 1  tačka 79:

Vlasnik prihvatilišta je dužan da:

2) obezbedi sprovođenje mera preventivne zdravstvene zaštite životinja i potrebnu pomoć životinjama od strane veterinara;

Molim veterinarskog inspektora da nalozi da se hitno preduzmu SVE mere u cilju lečenja bolesnog psa, o čemu ćemo naknadno tražiti dokaze.

 1. Molim da se konstatuje da li postoji prostor za istrčavanje pasa, naročito zato što se više pasa drži u kavezima (kao ptice) izuzetno malih dimenzija (čl. 45. stav 2 Pravilnika).

Ja nisam primetila prostor koji bi mogao služiti toj svrsi, dvorište se moze videti na priloženim snimcima.

 1. Nepoštovanje čl. 43. Pravilnika

Prilažem dokaz da je, uprkos obavezi iz čl. 61. stavovi 1. i 3. (vezano kaznene odredbe iz  čl. 82.stav 1. tačka 77)) koji znači obavezu da se sprovode norme Pravilnika koji u čl. 43. nalaze zabranu da iz prihvatilišta izlaze nesterilisane životinje, pronadjena je, tokom novembra 2017. godine ženka koja se u prihvatilištu vodi pod brojem 62. broj čipa 688052000064530, obeležena dana 30.08.2016. godine u Prihvatilištu, a  koja se oštenila polovinom novembra ove godine, što potvrdjuje nalaz veterinara vet. stanice Videnović . Po izjavama Dragana Cekića i Marije Samardzić, udruženje “Borske šapice” iz Bora, na stomaku ženke se vidi ožiljak od operacije, što je uočio i sam veterinar.

DOKAZI br.:

 1. 02. Izvod iz vet Up, ženka br. 622
 2. 02. Potvrda veterinara

 

 1. Iste večeri, u večernjim satima, 28.11.2017. godine, oko 22 h, Dragan Cekić iz Bora, zaštitnik životinja, objavio je Informaciju da je iz prihvatilišta čuo krike i urlanje pasa, koji ukazuju na to da je došlo do medjusobnog sukoba.

 

Cekić čuo krike iz prihvatilišta 28.11.17...jpg

Prihvatilište nema 24.časovni nadzor nad životinjama što je NEODOPUSTIVO.

Izgovor da ih čuva portir.. je u najmanju ruku, smešan, jer bi vet. inspektori trebalo da znaju da neobučeni portir, udaljen hodncima i kapijama od pasa (koji ih i ne čuje jer sedi u portirnici), koji se mogu u svakom trenutku pobiti, ne može biti izgovor za ovaj, vrlo ozbiljan propust.

Molim da veterinarski inspektor utvrdi koliko je pasa stradalo tokom noći izmedju 28. i 29.11.2017. godine.

 1. Ograničen,, selektivan pristup gradjanima i zabrana fotografisanja pasa

U toku razgovora sa RVI Draganom Antić , obavestila sam je da je u prihvatilištu zabranjeno fotografisanje pasa, te molim da inspektor kojij bude vršio kontrolu traži uvid u odluku o toj, nepopularnoj, kontraproduktivnoj i nezakonitoj meri koja je protivna mnogim propisima i obavezi JKPa kao javnog preduzeća da radi transparentno, bez ikakvih tajni. Ne postoji obrazloženje za tu meru koje se zasniva na bilo kakvim propisima.

Prihvatilište za napuštene životinje nije vojna fabrika, niti služba nacionalne bezbednosti da bi postojao opravdani razlog za zabranu fotografisanja unutrašnjosti, čime se znatno otežava mogućnost udomljavanja napuštenih životinja i stiče utisak da se prikriva istina o tome koji se psi nalaze u prihvatilištu, a s obziorom na činjenicu da se ni obavezna evidencija ne moze kontrolisati, niti je detaljno kontrolišu veterinarski inspektori, osnovano sumnjamo da se na taj način mogu prikriti različite nepravilnosti u postupanju sa psima i prikrivaju različite negativne pojave.

Na osnovu čl. 3. stav 2. Zakona o doborobiti životinja, postoji obaveza i dužnost svakog građanina Republike Srbije da spreči i prijavi ministarstvu, sve oblike zlostavljanja životinja i ugrožavanja njihovog života, zdravlja i dobrobiti, dok je obaveza prijavljivanja svih nepravilnsti u postupanju prema životinjama, naročito istaknuta članom 74. istog Zakona koji kaže da udruženja moraju aktivno učestvovati u zaštiti dobrobiti životinja, dok član 67. stav 2) Zakona o dobrobrobiti životinja obavezuje prihvatilišta da saradjuju sa organizacijama za zaštitu životinja, kao i da redovno obaveštavaju javnost o životinjama koje se nalaze u prihvatilištu.

Iz svega napred navedenog, proizilazi obaveza prihvatilišta, da tokom radnog vremena, u odredjenom periodu svakog dana, treba da dopusti gradjanima, a pogotovo članovima udruženja za zaštitu životinja, ulazak u krug prihvatilišta, naročito zato što je uočen niz nepravilnosti u radu istog, neobično veliki broj neopravdano i nezakonito ubijenih pasa u Prihvatilištu, zatim njihov “nestanak”, bez odgovarajućeg veterinarskog obrazloženja (npr. tokom 2017. godine su “nestala” 3 psa sa odgovorom da su progrizla debelu, metalnu žicu), zatim njihovu izloženost opasnosti od medjusobnih tuča jer nemaju konstantnu kontrolu,  što radja opravdanu sumnju u zanemarivanje i zlostavljanje pasa u Prihvatilištu i “neobične” nestanke, pri čemu je bilo pokušaja njihovog nezakontog ubijanja tokom februara i tokom septembra 2017. godine, koja su sprečena pravovremenom reakcijom gradjana i više udruženja, o čemu prilažem dokaz u vidu obaveštenja v.d. direktora Emine Milakare br. 323-07-01854/2017-05 od 22.09.2017. godine.

DOKAZ BR.: 03.Dopis br. 01854 od 22.09.2017. godine

S obzirom na to da postoji interesovanje mene kao i ostalih predstavnika udruženja ali  i gradjana, da se, u toku radnog vremena, uverimo u odnos Prihvatilišta prema psima, način kako se drže, nivo higijene, nivo zdravstvenog stanja pasa, kao i potreba da se isti fotografišu radi što hitnijeg udomljavanja, (što je takodje, obaveza prihvatilišta iz čl. 65. stav 1. tačka 3), smatram neosnovanim i netačnim odgovorom RVI Dragane Antić da nema ovlašćenje da nam obezbedi ostvarenje prava iz napred navedenih zakonskih normi.

Prilažem deo snimljenog razgovora, o čemu je obaveštena javnost:

https://www.facebook.com/aleksandra.dudic.5/posts/1872167109506146

Danas je bilo uskraćeno moje pravo na fotografisanje pasa i mogućnost njihovog udomljavanja, a od šefa okruga, umesto podrške, dobila sam netačnu informaciju

Podsećam, da je pravo i dužnost veterinarskih inspektora da kontrolišu i obezbede sprovodjenje SVIH normi Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu (čl. 76. Zakona o dobrobiti životinja i čl. 143. Zakona o veterinarstvu).

Uočena je tendencija stalnih opravdanja subjekata nad kojima vrše kontrolu, podsećam, da veterinarski inspektori nisu branioci, već inspekcijski organi koji su osnovani da utvrde nepravilnosti, da ih spreče a ako se ponavljaju ili traju u dužem periodu, da nalože kaznene mere u skladu sa čl. 42. Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Naglašavam da napred uočene i navedene  nepravilnosti traju od osnivanja prihvatilišta, godinama unazad, da odgovornost za zlostavljanje pasa u prijavljenom prihvatilištu snose i veterinarski inspektori koji “ne uočavaju “ nepravilnosti, koji “nisu primetili” nelegalan rad veterinarske ambulante pri prihvatilištu, koja je legalizovana tek, Rešenjem Ministarstva br. 323-06-563/3/2015-05  od 24.12.2015. godine (vršene su sterilizacije i eutanazije oko 1.500 pasa u neprijavljenoj ambulanti (čl. 8. Zakona o veterinarstvu) , koji nisu primetili ubijanje (ne eutanaziju, već UBIJANJE – krivično delo 269. stav 2 Krivičnog zakonika), najmanje 1.500 pasa u prihvatilištu od 2013. godine (i duzi period unazad), sa izgovorom da su agresivni  ili zbog navodne epidemije besnila 2013. godine, koju Ministar NIJE proglasio.

DOKAZI BR.:

 1. 04. Dok. br.. 037-28 2014-III-01 od 26.03.2015
 2. 05. Dopis dir. Orosvanovića br. 412 od 06.04.2016.
 3. 06. Dopis dir. Orosvanovića br.. 412-2 od 06.04.2016.
 4. 07. Dopis dir. Orosvanovića br.. 412-3 od 06.04.2016.

Tokom posete prihvatilišta, opomenula sam odgovorno lice za zdravlje, životi i dobrobit, šefa zoohigijene Nevenku Mirošević da nema opravdanja navodni nedostatak novca, jer ovo traje godinama unazad, u ostalom, dužnost veterinarskih inspektora je da ZATVORE prihvatilište ako nema uslova za rad u skladu sa propisima i MORA ZABRANITI hvatanje novih pasa,  dok se ne isprave nepravilnosti, jer u suprotnom, dovode sebe u polozaj da odgovaraju na nesavestan rad. Ukoliko se usvoji opravdanje – nedostatak novca, to znači poziv, već osiromašenim gradjanima da kradu hranu po prodavnicama, jer su siromašni a gladni ili lekove po apotekama, jer su bolesni i siromašni.

Podsećam da sam dana 27.05.2016. godine, poslala na adresu Uprave za veterinu, zahtev za kontrolu ovog prihvatilišta, a dana 06.06.2016. godine, izvršila dopunu prijave i podnela prituzbu na rad veterinarskog inspektora koji je postupao po mojim predstavkama, vet. insp. Tijane Aleksić. Ni jedna predstavka, po mom saznanju,  nije imala rezultata, niti je prihvatilište poboljšalo uslove rada  (sem legalizacije ambulante), niti je nesavesni inspektor trpeo posledice. U zahtevu za kontrolu Prihvatilišta u Boru, zahtevala sam izuzeće mesno nadležnog veterinarskog inspektora, zbog sumnje u nesavesnosti i pristrasnost u radu.

DOKAZI BR.:

08. Zahtev za inspekcijsku kontrolu prihvatilišta u Boru, 27.5.16

09. Dopuna pred. br. 4853 i pritužba na rad nadležnog vet.insp.

10. Žalba na zapisnik vet. insp.Tijane Aleksić,03.07.2017. godine

Ovom prijavom navela sam najmanje 10. nepravilnosti u radu prihvatilišta JKPa “3.oktobar”, Bor, od kojih neke traju od samog osnivanja, te molim nadleznog inspektora da nalozi kaznene mere u skladu sa čl. 42. stav 4. Zakona o inspekcijskom nadzoru, jer je krajnje vreme da se zakoni sprovode u delo i  da me blagovremeno obavesti o rezultatima nadzora (po tačkama), u skladu sa čl. 18. stav 6. Zakona o inspekcijskom nadzoru i obezbedi zahtevane podatke o psima iz tačaka 1. i 5. ove prijave.

S poštovanjem,

Prilozi: 10 komada

Aleksandra Dudić

Solidarno za životinje i prirodu, Beograd,

nevladina organizacija

Pere Segedinca 5/5

11070 Beograd

El. adresa: sindikatzazivotinje@gmail.com                                                                                                         

 

Prijava najavljenog nezakonitog hvatanja napuštenih pasa u Negotinu, predvidjenog za dan 31.10.2017. godine – pritužba na rad Uprave za veterinu

Republika Srbija                                                                                                                        Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede                                                    Uprava za veterinu                                                                                                                    Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd                                                                                        El. adrese odgovornih lica: emina.milakara@minpolj.gov.rs, vetuprava@minpolj.gov.rsljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs, vetinspekcija@minpolj.gov.rsolivera.vukelic@minpolj.gov.rs, vetinspekcijabor@gmail.com,
Udruženjima: udruzenje.belka.mpek@gmail.com, epar.slavica@gmail.com,
koalicijazazivot@gmail.comtanja.damnjanovic.ar@gmail.comzooekopatrol022@gmail.com,
Agencija za borbu protiv korupcije (dopuna Prijave nelegalnih zoohigijenskih službi od 06.10.2017. godine) office@acas.rs,

 

Ovim se pridružujemo prijavi udruženja Belka, Majdanpek u vezi najavljenog nelegalnog hvatanja pasa u Negotinu za dan 31.10.2017. godine, i još jednom obaveštavam službenike Uprave za veterinu, i to posle više desetina prijava, kako moga udruženja, tako i ostalih kolega i gradjana, o nezakonitom radu Avenije mb, Beograd (matični broj: 61297979),  širom države (na teritoriji od oko 50tak opština), o povredi niza propisa za čiju kontolu i  sprovodjenje jeste nadležna Uprava za veterinu preko svojih veterinarskih  inspektora, uprkos frazama koje koriste bivši v.d direktor Nenad Petrović, a potom i trenutni, Emina Milakara, da je Avenija mb, komunalna zoohigijena. Još jednom ponavljam, mi prijavljujemo postupke hvatanja i transporta životinja, njihovo zlostavljanje tokom prevoza, nestanak, opasnost od širenja zaraznih bolesti i povredu svih propisa koje se odnose na Zakon o dobrobiti životinja i Zakon o veterinarstvu, što jeste ISKLJUČIVA nadležnost veterinarskih inspektora (čan 3. stav 3) i čl. 76. ZDŽa i 143. ZOVa). Možda bi bilo jednostavnije navesti propis koji poštuju. To je obelezavnje prikolica, koje je počelo tek polovinom 2017. godine, posle niza naših prijava, koje su istovremeno ideja Aveniji mb, kako da „ispoštuje propise“.

Spisak od 51 opštine(trećina države):

Spisak opština 51

Još jednom navodim samo neke od povreda propisa koje Uprava za veterinu, toleriše od marta 2013. godine, te se postavlja odgovornost, ne Avenije mb, već službenika Ministarstva koji „ne uočavaju“ nepravilnosti, ili ih tumače tako da laiku to liči na pohvalu ili činjenično stanje u skladu sa propisima.

Avenija mb, i Aza doo, Odzaci (matični broj: 21257923), rade nezakonito, bez javnog ovlašćenja iz čl. 54. i 119. ZOVa,  koje se stiče ugovorom sa Ministarstvom, ali i ispunjenjem i obaveze iz člana 8a. stav 3) Zakona o komunalnim delatnostima, koji nalaze da vršilac komunalne delatnosti mora posedovati rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti vršilaca komunalnih delatnosti, koje izdaje komisija sastavljena od strane predstavnika više organa i ministarstava.  Isti ugovori se pominju kao obavezni i u Pravilniku o utvrdjivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu pod tačkom 10. stav 5 . (“Sl. glasnik br.” 25/16 od  09. 03. 2016. godine) i u Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, pod tačkom 10. stav 5. (“Sl. glasnik br.” 43/17 od  05. 05. 2017. godine)

Uprava toleriše nepoštovanje Programa mera (iz člana 55. ZOVa, vezano za kaznene mera iz 156. stav 1. tačka 4) Zakona) od strane Avenije mb, ali i njene “ćerke” Aze doo, koja nastaje kao posledica “radnog iskustva” Branka Jovanovića, koji je, po potrebi, savetnik i jednog i drugog preduzeća, te sa tom “titulom” vrši pritisak na svedoke i vet. inspektore, podržan od Nenada Stevanovića (ovlašćenog lica Avenije, sina vlasnika Andjelije Stevanović), koji se opet, hvali svojim prijateljstvima u Upravi.

Primer, dana 10.11.2016. godine, Beočin, prisutni aktivisti, RVI Žarko Stojkov i famozni “savetnik” Branko Jovanović, koji u ovom slučaju, zastupa Aveniju mb. Rezultat je 0. I pored konstovane povrede propisa, transport pasa natrpanih jedni preko drugih, nastavlja svoj krvavi put do Vrnjačke banje, svi psi zarazeni infektivnom bolešću, deo njih “nestaje” i završava u uspomenama.

Drugi primer objavljujemo u nadi da će se vapaj uhvaćenog psa (koji je u medjuvremenu uginuo zbog posledica hvatanja, u limenoj prikolici)  čuti i odvaznjati u ušima svih koji ćute i krivaca za ovaj zločin.                                                                     Upozoravam na uznemirujući sadržaj: Beočin, 18.08.2016. godine

Uprava toleriše, nepoštovanje čl. 66. ZDŽa (vezano za kazene mere iz čl. 83. Zakona) i čl. 46. ZOVa, koje predstavljaju obaveze lokalnih samouprava da osnuju na SOPSTVENOJ teritoriji, prihvatilišta, odnosno, osnuju službe zoohigijene, koje su čl. 2. stav 3. tačka 14) Zakona o komunalnim delatnostima, odredjene kao delatnosti od opšteg interesa – komunalne delatnosti. Potvrdu o tome nalazimo u većem broju preporuka Zaštitnika gradjana koje su upućene nizu lokalnih samouprava (Arandjelovcu, Lučanima, Svilajncu, Baču, Beočinu, Apatinu, Majdanpeku, Gornjem Milanovcu, Titelu, Dimitrovgradu…), kao i u nalogu načelnika Uprave za veterinu Ljiljane Ivanjac od 13.04.2017. godine. Prilažem samo dve od više Preporuka Zaštitnika gradjana.

Postavljam pitanje koje su mere preduzete i koji su rezultati mera, povodom Naloga od 13.04.17

Dokazi:

01. Preporuka Zaštitnika, Arandjelovc                                                                                            02 Dimitrovgrad utvrdjenje i Preporuka Zaštnika gradjana                                                   03. Nalog br.323-07-2833 od 13.04.17:

Postavlja se pitanje: da li je ekonomično (za poreske obveznike koji plaćaju ove usluge ali postavja se i pitanje ekonomičnosti  rada Aveniji), zar nije i  društveno opasno, angažovati službu zoohigijene, udaljenu  više stotina kilometara, koja treba, na poziv, da se pojavi u što kraćem roku, da pokupi npr. nekog opasnog psa koji predstavlja opasnost, ili na kojeg se sumnja da je nrp. zaražen besnilom, ili npr. leš uginule životinje koja, takodje, može uginuti od neke naročito opasne zarazne bolesti, pa ih prevoziti stotinama kilometara, kroz naseljena, duž cele države, neuslovnim vozilima, koja su pri tom, vodopropusna? S obzirom na udaljenost, da bi zoohigijenska služba uhvatila opasnu životinju, treba joj, u pojedinim slučajevima, da stigne, i više od 6, 7 sati. Do tada, ta životinja može povrediti  više gradjana, ili pobeći, ili se sa leša, proširiti zarazna bolest, na okolinu. Dalje, takvu životinju ili leš, treba prevesti nazad do prihvatilišta, preći javnim putevima stotine kilometara, vozeći ih vodopropusnim vozilima do prihvatilišta ili Ćuprije, Napredak, radi spaljivanja.

Kako hvataju i kako izgledaju te prikolice, mozete videti na snimku: Arandjelovac, 03.04.2016. godine, krv ne zaustavlja šintere

Naglašavam da je Zakon o dobrobiti životinja lexpecialis zakon koji uže odredjuje sva pitanja vezana za životinje, te je iznad svih drugih zakona kada se rešavaju pitanja vezana za životinje. ZDŽ se poziva i na ZOV i ni jedan od ta dva zakona ne predvidja medjuopštinski (izmedju različitih epizootioloških jedinica) masovni prevoz napuštenih životinja (samim tim ni usluge zoohigijena i prihvatilišta sa različitih epizootioloških jedinica), što je potvrdjeno napred navedenim čl. 66. ZDŽa i čl. 46. ZOVa, a sve to, jer napuštene životinje, nepoznatog zdravstvenog statusa, mogu biti i jesu, usled masovnog, kontinuiranog transporta, zlostavljane i biti izvor širenja zaraznih bolesti.

Isto se odnosi i na usluge skupljanja otpada životinjskog porekla, član 46. ZOVa u stavu 2) kaže:   Lokalna samouprava je dužna da za poslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima izgrađen objekat za sakupljanje leševa životinja.

Opravdanje da lokalnim samoupravama nedostaju novčana sredstva, se ne moze uzeti u obzir, kako ih pravdaju veterinarski inspektori u usmenim razgovorima sa nama,  jer navedene obaveze traju od 2005. godine kada je ZOV stupio na snagu, tj. od 2009. od momenta stupanja na snagu ZOVa. U tim slučajevima, predloziti odgovornim licima JLSa da smanje troškove reprezetacije i ugostiteljskih usluga, koje su masovno uočene u javnim nabavkama, baš tih opština (npr. Gornji Milanovac, Srbobran itd). Ovakav izgovor bi značio poziv gradjanima da počnu da pljačkaju prodavnice hrane, jer su gladni a nemaju novca, ili apoteke, jer su bolesni a siromašni.

Potvrdu da ZDŽ i ZOV ne predvidjaju masovni transport napuštenih životinja, nalazimo u dopisu bivšeg v.d. direktora Uprave Nenada Petrovića u kojem kaže da se čl. 93. i 98. ZOVa, koji predstavljaju mere preventive širenju zaraznih bolesti, ne odnose na napuštene životinje. Petrović nejasno tumači čl. 98. ZOVa, nadovezujući se na obaveze prihvatilišta za napuštene pse da imaju tzv. “nečisti” deo, koji ima ulogu karantina, ali ne zamenjuje karantin iz čl. 98. ZOVa, jer se tu smeštaju životinje (ne i napušteni psi i mačke) pre transporta u druge epizootiološke jedinice i ne predstavlja tzv ”nečisti” deo prihvatilišta.

Dokaz: 04. Dopis br. 00243-17 od 15.03.17 JKPu Čistoća Kragujevac

Uprava toleriše i uspostavljanje saradnje dva privatna preduzeća, te veterinar  Avenije mb, Dragan Živković, izdaje potvrde o vakcinaciji (dokazi broj 05), Azi doo koja hvata u Pećincima, Beočinu, Sremskim Karlovicma  i ko zna gde sve ne, a koja već mesecima nema prihvatilište (pri čemu razbacuje pse po okolnim mestima), o čemu je Uprava obaveštena u više prijava (dana 06.06, 12.06, 11.09. i 06.10.2017. godine). Psima koje jednom uhvati uhvati Aza doo  više nema traga.

Dokazi br.;  05a Potvrda o vakcinaciji Azinih pasa, vet. Živković, dana 25.05.2017. godine;

Potvrda o vakcinaciji, vet. Živković.jpg

Uprava toleriše razbacivanje nesterilisanih/nekastriranih pasa širom države (povreda čl. 43. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta i pansioni za životinje),  time, saučestvuje u radu Avenije mb i Aze doo, koje takvim radom ne samo što zlostavljaju stotine i hiljade pasa, već ugrožavaju bezbednost i zdravlje gradjana, pri čemu saučestvuju u porastu broja napuštenih pasa, što odogovara takvim preduzećima, jer šta bi oni radili da je Uprava na vreme preduzela sve mere u cilju sprečavanja broja napuštenih pasa i sprovodjenja normi iz čl. 54. stav 1. ZDŽa od 2009. godine kada je Zakon stupio na snagu? Podsećam da se ovakav nezakonit rad, značajno odrazava na budzet drzave, jer porastom broja pasa, raste obaveza lokalnih samouprava iz čl. 66. ZOVa, rastu  i troškovi, najčešće sumnjivih odštetnih zahteva za ujede, kao i obaveza medicinske nege ujedenima. Dakle, raste biznis zahvaljujući napuštenim psima. Na ovaj način, Uprava svojim nesavesnim radom šteti ekonomskoj stabilnsti države, jer kada bismo sabrali sve troškove koji su posledica porasta broja napuštenih pasa zbog nesprovodjenja mera u cilju njihovog smanjenja,  (osam godina unazad), došli bismo do frapantnih iznosa, i to, u vreme kada decu lečimo sms porukama.

Dostavljam snimak izbačenih pasa u krajem oktobra 2017. godine, na kojima se vidi da su nepropisno obeleženi markicama (što Uprava toleriše, a vet. insp. Danijela Šaponjić konstatuje u zapisniku od 21.04.2017. godine) i da se pare (ime svedoka poznato udruženjima, zbog običaja Uprave da podatke o ličnostima prosledjuje Aveniji mb, biće predati isključivo nadležnim organima u procesu odredjivanja odgovornosti).

Dokazi br. 06. Fotografije pasa izbačenih od strane Avenije mb, polovinom oktobra 2017. godine, na jednoj se vidi da se oba psa, obelezena crvenim markcima, pare. Video snimak čina parenja, poseduju udruženja. Iz dokaza br. 08b se moze videti da je takvo obeležavanje nepropisno.

Ne poštuju se članovi od 22. do 26. ZDŽa i čl. 96. ZOVa, koji odredjuju način prevoza, radi zaštite dobrobiti životinja, ne poštuju se propisi koji su doneti u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti: čl. 26. stav 1. tačka 11. ZDŽa i čl. 93. i čl. 98 ZOVa, odnosili se oni ili ne, na napuštene životinje, što tek podvlači odgovornost za povredu propisa, jer transport pasa nepoznatog zdravstvenog statusa, bitno omogućava širenje zaraznih bolesti, naročito u limenim prikolicamama, iz kojih cure telesne izlučevine. Isto se odnosi i na skupljanje SPŽPa.

Uprava nije reagovala na dostavljene dokaze o 6.500 doveženih pasa nepoznatog zdravstveog statusa u prihvatilište (u mojoj prijavi od 19.04.2017. godine), niti je postavila pitanje kako su smešteni (uprkos malom kapacitetu prihvatilišta), tokom 2016. godine. Uprkos više zahteva za izuzećem i izraženoj sumnji u nesavesnost veterinarskih inspektora za Raški okrug i podnesenom zahtevu za disciplinskim merama protiv vet. insp. Danijele Šaponjić (dana 18.04.2017. godine od T. D. iz Arandjelovca), dana  21.04.2017. godine (samo tri dana kasnije), Uprava šalje istu inspektorku da kontroliše prihvatilište, povodom moje prijave opasnosti od širenja zaraznih bolesti, od 19.04.2017. godine. Danijela Šaponjić nije komentarisala broj pohvatanih pasa, niti argumente iznete u prijavu o opasnosti od zaraznih bolesti, uočila je “samo” jednog psa koji ima diareju (što moze biti simptom i naročito opasne bolesti čije neprijavljivanje predstavlja krivično delo iz čl. 154. ZOVa, pri čemu smo sigurni da nije proveravala stolicu svakog 250 pasa, niti uzela bris iz prihvatilišta radi laboratoijske kontrole), nekoliko njih sa koznim oboljenjem, a svih 230 pasa (od ukupno 250) smeštene u nečisti deo prihvatilišta, ne komenarišući “rastegljivost” nečistog dela  prihvatilišta Avenije mb.

Zapisnik br.  275-323-825/17-05 od 21.4.2017. godine,  ser. br.85436 i ser. br. 85439, biće tema detaljnijeg razmatranja, drugom prilikom.

Dokazi br. : 07. Prijava opasnosti od zaraznih bolesti, 19.04.2017. godine i dokaz o poslatoj prijavi

Uprava i njeni inspektori, već 4 godine tolerišu upotrebu limenih prikolica, bez termo izolacije, koje se leti usijaju,  BEZ OBEZBEDJENOG sistema za ventilaciju (u kojima se psi masovno guše), već sa “prirodnom”, kako navode bivši i trenutni direktori Uprave u svojim dopisima. Prikolice Zastav Impro, proglašavaju namenskim vozilom, dok Uverenje agencije za bezbednost, “smatraju” dokazom i daju mu status atesta ispunjenja svih propisa iz ZDŽ,  ZOV i pripadajućih pravilnika, bez obzira na to što se to uverenje odnosi isključivo na saobraćajne propise. Veterinarski inspektor Danijela Šaponjić u zapisniku od 21.04.2017. godine, bez ikakvog pardona, posle četiri godine rada, piše u zapisniku da je posmatrala fotografije tih limenih mučilišta za životinje. U jednom od prethodnih zapisnika,  vet. inspektor revnosno očitava saobraćajne dozvole, ali ne pominje, ko mu je dao ovlašćenje za proveru dokumenta koji se odnosi na saobraćajne propise, te nije ni čudno što Nenad Stefanović preti Upravi i veterinarskim inspektorima da će ih  tuziti zbog zbog svega i svečega što mu padne na pamet. Interesantno je to da te pretnje, iz nekog razloga, imaju efekta, uprkos tome što Uprava ima pravnu službu a rukovodioci treba da zaštite svoje službenike i uprkos zakonima koji kazu da niko ne sme ometati sluzbenike u vršenju svog posla.

I pored više opomena da iz prikolica cure telesne izlučevine životinja nepoznatog zdravstvenog statusa, kao i iz nekakvih vozila za prevoz SPŽPa o kojma Uprava nema saznanje ( dokazi broj 08. ), koja služe za prevoz SPŽPa, i straha gradjana zbog toga što iz njih curi smrdljiva tečnost (Velika plana 14.07.2017. godine), Avenija mb, a potom i Aza doo, neomentano povredjuju niz propisa, čime ne samo da zlostavljaju životinje sa neprihvatiljivo visokim stepenom uginuća, već ugrozavaju bezbednost i zdravlje gradjana.

Dokazi broj:  08a  Zahtev za IZJ 18.04.2017  i 08b Odgovor Uprave 00565 od 8.5.17.

Već više puta, opomenutu Upravu o nezakonitom radu samoproklamovane sluzbe zoohigijene sa prihvatilištem koje je stotinama kilometara udaljeno od mesta hvatanja životinja, koje nestaju uz put, umiru od zaraznih bolesti u prihvatlištu nedovoljnog kapaciteta i bez veterinarske nege, dok one koje prežive torturu i zlostavljanje, bolesne, izgladnele, nepropisno obelezene ušnim markicama (prilog 08b odgovori pod tačkama 9-10.) i NESTERILISANE/NEKASTRIRANE izbacuju na nepoznate teritorije, pri čemu ni jednom nismo dobili potvrdu od gradjana, posle više godina rada, da su PSI VRAĆENI NA SVOJU TERITORIJU (sem IZUZETNO sumnjivih zapisnika koje potpisuju nekakvi komunalni inspektori), dok mi posedujemo veći broj izjava gradjana širom države, da se psi NIKADA nisu vratili, podsećam samo na neke od  prijava (i to samo Avenije mb), čiji tekstovi važe i u ovom slučaju, najavljenog hvatanja u Negotinu:

 1. Prijava 23.2.2015. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 2. Prijava 10.07.2015. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 3. Zahtev za kontrolu prihvatilišta Avenije mb, 09.05.2016. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 4. Prijava 18.04.2015. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 5. Dana 14.05.2016. godine: Urgencija na Dopunu Prijave 4.3.2016. na 23.2.15 Epar, Slavica Mazak,
 6. Prijava Avenije u Apatinu 03.08.2016. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 7. Prijava hvatanja u Beočinu, 18.11.2016. godine, grupa gradjana iz Beočina,
 8. Prijava nezakonitog hvatanja od 03.02.2017. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 9. Prijava nezakonitog hvatanja životinja na teritorji Bela crkva 12.04.2017. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 10. Zahtev za disciplinskimmerama protiv vet. inspektora Mirjane Zarić sa žalbom na zapisnik imenovane, br. 275-323-716/2017-05 od 04.04.2017. godine, poslate dana 18.04.2017. godine, povodom nezakonitog hvatanja pasa u Čačku 23.03.2017, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić                                             ———– Prijava nezakonitog hvatanja životinja na teritorji Čačka 23.3.17
 11. Prijava opasnosti od širenja zaraznih bolesti, poslata na više adresa Uprave za veterinu, dana 19.04.2017. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 12. Prijava od 24.04.2017. godine protiv NN lica koja su nezakonito izbacila čopor od 6 obolelih pasa u Paraćinu (potom je dokazano da je u pitanju Avenija mb, psi su bili zarazeni, svi uginuli ili eutanazirani, od njih se proširila zarazna bolest i na druge pse), podnosioci prijave, gradjanke Paraćina,
 13. 06.2017. godine, Prijava nezakonitog hvatanja G.Milanovac, udruženje Bobi, Vesna Marinković,
 14. 13.07.2017. prijava hvatanja u Velikoj plani, udruženje Belka, Igor Janković
 15. 29.08.2017. godine, prijava hvatnja u Negotinu, udruzenja Belka, Igor Janković ,
 16. 09.2017. godine, prijava hvatanja u Majdanpeku udruženja Belka, Igor Janković,
 17. Prijava protiv Aze, Avenije i opštinskih uprava 11.09.2017, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 18. Dana 14.09.2017. godine, prijava udruženja Epar, Slavica Mazak, hvatanje u Velikoj Plani,
 19. Prijava nelegalnih zoohigijenski službi 06.10.2017. godine, , Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić.

 

Tolerisanje rada Avenije mb, a potom i Aze doo, radja odgovornost službenika Uprave za veterinu, Avenijenija mb  i Aza doo, jer rade uvek isto, povredjuju iste propise, razlika je samo u datumu i mestu akcije hvatanja, o prihvatilištu je suvišno pisati, uvek se isto odnosi na svaku od akcija.

Ovako izgleda jedno od hvatanja, sve je isto, samo su različita mesta i datumi

Na sve dosadašnje prijave i žalbe, dobijamo uvredljive odgovore Uprave u smislu podcenjivanja naših napora i znanja, u kojima sluzbenici i rukovodioci Uprave, na sve moguće načine, kopirajući fraze jedni od drugih, prikrivaju nepravilnosti i protivpravne radnje oba preduzeća. U zapisnicima se pišu neistine, pišu se površno, ne pominju se dokazi iz prijava, ako se i uoči neka nepravilnost, nema kaznenih mera, kapacitet prihvatilišta se volšebno širi od 120 do fantastičnih 400 mesta, dok mi posedujemo izjave gradjana  dok mi posedujemo izjave gradjana (dokaz br: 09)da psi leže jedni na drugima, u fekalijama,

09 Izjava D.P. o  danu 15.04.2017. god.:

iz prihvatilišta se udomljavaju psi zaraženi infektivnim bolestima, često sa smrtnim ishodom (dokazi br. 10, 11. i 12.).Ovde se vidi da su svi štenci uginuli od zarazne bolesti:

42. Akcija od 17.3 SVI ŠTENCI UGINULI-1.jpg

Na prijave o zaraženim psima, dobijamo neubedljive odgovore o tome da se radi o zarazama koje se ne prijavljuju i slično (u slučaju Paraćina od 24.04.2017. godine), pri čemu odgovorna lica ne smatraju da je širenje zaraznih bolesti nešto što bi oni trebalo da spreče.

Prilažem samo deo dokaza o postojanju zaraznih bolesti u prihvatilištu Avenije mb, a koji su, kratkoj vremenskoj distanci od inspekcijskog nadzora Danijele Šaponjić, od dana  21.04.2017. godine.

Dokazi br.:                                                                                                                                                    09 Izjava D.P. o  danu 15.04.2017. god.                                                                                             10. Akcija od 17.3 iz koje su SVI ŠTENCI UGINULI od štenećaka                                       11a Izjava M. N. Knjaževac o udomljenju i uginuću psa iz avenijinog prihvatilišta                                                                                                                                                  11b Evidencioni karton udomljenog psa M. N.                                                                           11c Ugovor o udomljenju  psa M. N., 25.03.2017                                                                         11d Izjava vet.Saše Zorića Knjaževac                                                                                         12a. Kan pre hvatanja                                                                                                                      12b Kan posle hvatanja, 12.04.2017 primljen, par dana posle prihvatilišta Avenije mb.    12c.  Mail veterinara, pas Kan                                                                                                       12d  Izveštaj veterinara, pas Kan                                                                                                        12e Napomena veterinara, pas Kan

11a Izjava M. N. Knjaževac o udomljenju i uginuću psa iz avenijinog prihvatilišta:

43a Izjava M. N., Knjaževac-1

12e Napomena veterinara, pas Kan:21c Izveštaj veterinara, pas Kan (5)

Ovoj prijavi se pridružujemo očekujući još jedan od sličnih odgovora Uprave, koji će nam biti dokaz u procesu utvrdjivanja odgovornosti svih službenika, imenom i prezimenom.

Molim službeno lice iz Agencije za borbu protiv korupcije, kojem je dodeljena prijava nelegalnih zoohigijenskih službi od 06.10.2017. godine, da ovu prijavu prilozi kao dopunu predmeta, da me obavesti o broju predmeta, da me kontaktira u vezi svih nejasnoća i nedostajućih dokaza iz navoda u prijavama i da me blagovremeno obavesti o preduzetim merama i rezultatima mera.

S poštovanjem,

Aleksandra Dudić,   u ime                                                                                                        Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, nevladina organizacija

 

#Dudinipsi Nova pazova #dudasdogs Nova Pazova

Na srpskom jeziku

In case you’re wondering if there are any honest people in these treacherous times, when a brother can’t trust a brother – there are. And one of them is Duda from Nova Pazova (Serbia), protector of animals who has dedicated her life and everything she owns to them.

For years, every day, no holiday or rest, Duda has been loving and caring for over 30 dogs and multiple cats, all of them taken off the streets, saved from the worst. Some of them, despite the best efforts, ended up disabled, but their ability to feel all the love and care they get at Duda’s remained intact.

Duda gets virtually no help. She does everything by herself, feeding, bathing, cleaning, taking them to the vet (by bus and/or train). Occasional support she receives from other people fades away quickly, no one wants to commit too much to the cause. And whenever the hardest times would hit, she was left all alone. She finances all of her four-legged protegees’ vital supplies with her modest income, but she has no magic wand, and one can’t survive off of love alone.

Duda owns no computer, she can’t post heavyhearted calls for help online. Duda works and fights for her animals and it’s on us to back her up.

At this moment, she takes care of around 30 dogs and a few cats… Every single one of them is LOVED, most of them are up for adoption. You can see some photos of them here:  #dudasdogs

Duda also takes care of other abandoned dogs in Nova Pazova, that are still on the streets and that she’s unable to take home for reasons you can imagine. Like the dogs that are at her home, she feeds them, takes them to the vet and keeps them safe in shrouded parts of Nova Pazova. Each of them that went ‘’over the rainbow’’ was mourned over because each of them was loved.

In this video you can take a little peek at those sweethearts and share their joy:  Dudin’s world is full of love

Enjoy this gleeful stampede – recorded 2015, but goes on still:

 

In late 2015, veterinary inspector verified that Duda provided MAXIMUM care for the dogs she rescued with no help from the local government (Municipality of Stara Pazova that is obligated – according to Article 66. of Serbian Animal Welfare Act – to take care of abandoned animals on its territory).

Here is an excerpt from the local veterinary inspection report done in late 2015. at Duda’s home where she keeps all her rescued dogs and cats:

Veterinary inspection was preceeded by municipal communal inspection that constated factual circumstances, but didn’t state whatsoever whether placing of  an animal shelter was allowed in inhabited areas and in specific zones.

The ordinance about the conditions that must be performed by  animal shelters and pensions – Službeni glasnik RS 19/12 – cited by the communal inspector does not specify in which location a shelter may be placed, but only the conditions it must fulfill.

Regarding Animal Welfare Act, Dubravka provided maximum protection and care for injured and sick animals with no assistance from municipal structures that should have been solving these issues according to Veterinary Act – Službeni glasnik RS No 91/05; 30/10 article 46.:

Izveštaj veterinarskog inspektora, podvučeno

 

Veterinary inspection was preceeded by municipal communal inspection that constated factual circumstances, but didn’t state whatsoever whether placing of  an animal shelter was allowed in inhabited areas and in specific zones.

The ordinance about the conditions that must be performed by  animal shelters and pensions – Službeni glasnik RS 19/12 – cited by the communal inspector does not specify in which location a shelter may be placed, but only the conditions it must fulfill.

Regarding Animal Welfare Act, Dubravka provided maximum protection and care for injured and sick animals with no assistance from municipal structures that should have been solving these issues according to Veterinary Act – Službeni glasnik RS No 91/05; 30/10 article 46.

A group of fellow animal lovers has offered assistance. We made a facebook page dedicated to Duda’s dogs and cats:  Dudini psi #dudinipsi Nova Pazova

It’s on us to boost Duda’s work. Be reassured that your aid is going in the right hands because Duda isn’t paying for pricey pensions nor anyone else’s services. She’s doing all the work on her own.

She needs financial support for dog/cat food, paying vet bills, medication, cleaning/hygiene products and all other expenses required by the care of every dog from her yard, all the cats she hides in the attics and all the strays on the streets of Nova Pazova.

Donations outside Serbia can be sent via PayPal:

aleksandradudic@gmail.com , subject: For Duda

With parole: ‘’Together we’re stronger’’, let’s all help each other. The world would be a more livable place.

They are awaiting our help: