Prijava najavljenog nezakonitog hvatanja napuštenih pasa u Negotinu, predvidjenog za dan 31.10.2017. godine – pritužba na rad Uprave za veterinu

Republika Srbija                                                                                                                        Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede                                                    Uprava za veterinu                                                                                                                    Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd                                                                                        El. adrese odgovornih lica: emina.milakara@minpolj.gov.rs, vetuprava@minpolj.gov.rsljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs, vetinspekcija@minpolj.gov.rsolivera.vukelic@minpolj.gov.rs, vetinspekcijabor@gmail.com,
Udruženjima: udruzenje.belka.mpek@gmail.com, epar.slavica@gmail.com,
koalicijazazivot@gmail.comtanja.damnjanovic.ar@gmail.comzooekopatrol022@gmail.com,
Agencija za borbu protiv korupcije (dopuna Prijave nelegalnih zoohigijenskih službi od 06.10.2017. godine) office@acas.rs,

 

Ovim se pridružujemo prijavi udruženja Belka, Majdanpek u vezi najavljenog nelegalnog hvatanja pasa u Negotinu za dan 31.10.2017. godine, i još jednom obaveštavam službenike Uprave za veterinu, i to posle više desetina prijava, kako moga udruženja, tako i ostalih kolega i gradjana, o nezakonitom radu Avenije mb, Beograd (matični broj: 61297979),  širom države (na teritoriji od oko 50tak opština), o povredi niza propisa za čiju kontolu i  sprovodjenje jeste nadležna Uprava za veterinu preko svojih veterinarskih  inspektora, uprkos frazama koje koriste bivši v.d direktor Nenad Petrović, a potom i trenutni, Emina Milakara, da je Avenija mb, komunalna zoohigijena. Još jednom ponavljam, mi prijavljujemo postupke hvatanja i transporta životinja, njihovo zlostavljanje tokom prevoza, nestanak, opasnost od širenja zaraznih bolesti i povredu svih propisa koje se odnose na Zakon o dobrobiti životinja i Zakon o veterinarstvu, što jeste ISKLJUČIVA nadležnost veterinarskih inspektora (čan 3. stav 3) i čl. 76. ZDŽa i 143. ZOVa). Možda bi bilo jednostavnije navesti propis koji poštuju. To je obelezavnje prikolica, koje je počelo tek polovinom 2017. godine, posle niza naših prijava, koje su istovremeno ideja Aveniji mb, kako da „ispoštuje propise“.

Spisak od 51 opštine(trećina države):

Spisak opština 51

Još jednom navodim samo neke od povreda propisa koje Uprava za veterinu, toleriše od marta 2013. godine, te se postavlja odgovornost, ne Avenije mb, već službenika Ministarstva koji „ne uočavaju“ nepravilnosti, ili ih tumače tako da laiku to liči na pohvalu ili činjenično stanje u skladu sa propisima.

Avenija mb, i Aza doo, Odzaci (matični broj: 21257923), rade nezakonito, bez javnog ovlašćenja iz čl. 54. i 119. ZOVa,  koje se stiče ugovorom sa Ministarstvom, ali i ispunjenjem i obaveze iz člana 8a. stav 3) Zakona o komunalnim delatnostima, koji nalaze da vršilac komunalne delatnosti mora posedovati rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje komunalne delatnosti vršilaca komunalnih delatnosti, koje izdaje komisija sastavljena od strane predstavnika više organa i ministarstava.  Isti ugovori se pominju kao obavezni i u Pravilniku o utvrdjivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu pod tačkom 10. stav 5 . (“Sl. glasnik br.” 25/16 od  09. 03. 2016. godine) i u Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, pod tačkom 10. stav 5. (“Sl. glasnik br.” 43/17 od  05. 05. 2017. godine)

Uprava toleriše nepoštovanje Programa mera (iz člana 55. ZOVa, vezano za kaznene mera iz 156. stav 1. tačka 4) Zakona) od strane Avenije mb, ali i njene “ćerke” Aze doo, koja nastaje kao posledica “radnog iskustva” Branka Jovanovića, koji je, po potrebi, savetnik i jednog i drugog preduzeća, te sa tom “titulom” vrši pritisak na svedoke i vet. inspektore, podržan od Nenada Stevanovića (ovlašćenog lica Avenije, sina vlasnika Andjelije Stevanović), koji se opet, hvali svojim prijateljstvima u Upravi.

Primer, dana 10.11.2016. godine, Beočin, prisutni aktivisti, RVI Žarko Stojkov i famozni “savetnik” Branko Jovanović, koji u ovom slučaju, zastupa Aveniju mb. Rezultat je 0. I pored konstovane povrede propisa, transport pasa natrpanih jedni preko drugih, nastavlja svoj krvavi put do Vrnjačke banje, svi psi zarazeni infektivnom bolešću, deo njih “nestaje” i završava u uspomenama.

Drugi primer objavljujemo u nadi da će se vapaj uhvaćenog psa (koji je u medjuvremenu uginuo zbog posledica hvatanja, u limenoj prikolici)  čuti i odvaznjati u ušima svih koji ćute i krivaca za ovaj zločin.                                                                     Upozoravam na uznemirujući sadržaj: Beočin, 18.08.2016. godine

Uprava toleriše, nepoštovanje čl. 66. ZDŽa (vezano za kazene mere iz čl. 83. Zakona) i čl. 46. ZOVa, koje predstavljaju obaveze lokalnih samouprava da osnuju na SOPSTVENOJ teritoriji, prihvatilišta, odnosno, osnuju službe zoohigijene, koje su čl. 2. stav 3. tačka 14) Zakona o komunalnim delatnostima, odredjene kao delatnosti od opšteg interesa – komunalne delatnosti. Potvrdu o tome nalazimo u većem broju preporuka Zaštitnika gradjana koje su upućene nizu lokalnih samouprava (Arandjelovcu, Lučanima, Svilajncu, Baču, Beočinu, Apatinu, Majdanpeku, Gornjem Milanovcu, Titelu, Dimitrovgradu…), kao i u nalogu načelnika Uprave za veterinu Ljiljane Ivanjac od 13.04.2017. godine. Prilažem samo dve od više Preporuka Zaštitnika gradjana.

Postavljam pitanje koje su mere preduzete i koji su rezultati mera, povodom Naloga od 13.04.17

Dokazi:

01. Preporuka Zaštitnika, Arandjelovc                                                                                            02 Dimitrovgrad utvrdjenje i Preporuka Zaštnika gradjana                                                   03. Nalog br.323-07-2833 od 13.04.17:

Postavlja se pitanje: da li je ekonomično (za poreske obveznike koji plaćaju ove usluge ali postavja se i pitanje ekonomičnosti  rada Aveniji), zar nije i  društveno opasno, angažovati službu zoohigijene, udaljenu  više stotina kilometara, koja treba, na poziv, da se pojavi u što kraćem roku, da pokupi npr. nekog opasnog psa koji predstavlja opasnost, ili na kojeg se sumnja da je nrp. zaražen besnilom, ili npr. leš uginule životinje koja, takodje, može uginuti od neke naročito opasne zarazne bolesti, pa ih prevoziti stotinama kilometara, kroz naseljena, duž cele države, neuslovnim vozilima, koja su pri tom, vodopropusna? S obzirom na udaljenost, da bi zoohigijenska služba uhvatila opasnu životinju, treba joj, u pojedinim slučajevima, da stigne, i više od 6, 7 sati. Do tada, ta životinja može povrediti  više gradjana, ili pobeći, ili se sa leša, proširiti zarazna bolest, na okolinu. Dalje, takvu životinju ili leš, treba prevesti nazad do prihvatilišta, preći javnim putevima stotine kilometara, vozeći ih vodopropusnim vozilima do prihvatilišta ili Ćuprije, Napredak, radi spaljivanja.

Kako hvataju i kako izgledaju te prikolice, mozete videti na snimku: Arandjelovac, 03.04.2016. godine, krv ne zaustavlja šintere

Naglašavam da je Zakon o dobrobiti životinja lexpecialis zakon koji uže odredjuje sva pitanja vezana za životinje, te je iznad svih drugih zakona kada se rešavaju pitanja vezana za životinje. ZDŽ se poziva i na ZOV i ni jedan od ta dva zakona ne predvidja medjuopštinski (izmedju različitih epizootioloških jedinica) masovni prevoz napuštenih životinja (samim tim ni usluge zoohigijena i prihvatilišta sa različitih epizootioloških jedinica), što je potvrdjeno napred navedenim čl. 66. ZDŽa i čl. 46. ZOVa, a sve to, jer napuštene životinje, nepoznatog zdravstvenog statusa, mogu biti i jesu, usled masovnog, kontinuiranog transporta, zlostavljane i biti izvor širenja zaraznih bolesti.

Isto se odnosi i na usluge skupljanja otpada životinjskog porekla, član 46. ZOVa u stavu 2) kaže:   Lokalna samouprava je dužna da za poslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima izgrađen objekat za sakupljanje leševa životinja.

Opravdanje da lokalnim samoupravama nedostaju novčana sredstva, se ne moze uzeti u obzir, kako ih pravdaju veterinarski inspektori u usmenim razgovorima sa nama,  jer navedene obaveze traju od 2005. godine kada je ZOV stupio na snagu, tj. od 2009. od momenta stupanja na snagu ZOVa. U tim slučajevima, predloziti odgovornim licima JLSa da smanje troškove reprezetacije i ugostiteljskih usluga, koje su masovno uočene u javnim nabavkama, baš tih opština (npr. Gornji Milanovac, Srbobran itd). Ovakav izgovor bi značio poziv gradjanima da počnu da pljačkaju prodavnice hrane, jer su gladni a nemaju novca, ili apoteke, jer su bolesni a siromašni.

Potvrdu da ZDŽ i ZOV ne predvidjaju masovni transport napuštenih životinja, nalazimo u dopisu bivšeg v.d. direktora Uprave Nenada Petrovića u kojem kaže da se čl. 93. i 98. ZOVa, koji predstavljaju mere preventive širenju zaraznih bolesti, ne odnose na napuštene životinje. Petrović nejasno tumači čl. 98. ZOVa, nadovezujući se na obaveze prihvatilišta za napuštene pse da imaju tzv. “nečisti” deo, koji ima ulogu karantina, ali ne zamenjuje karantin iz čl. 98. ZOVa, jer se tu smeštaju životinje (ne i napušteni psi i mačke) pre transporta u druge epizootiološke jedinice i ne predstavlja tzv ”nečisti” deo prihvatilišta.

Dokaz: 04. Dopis br. 00243-17 od 15.03.17 JKPu Čistoća Kragujevac

Uprava toleriše i uspostavljanje saradnje dva privatna preduzeća, te veterinar  Avenije mb, Dragan Živković, izdaje potvrde o vakcinaciji (dokazi broj 05), Azi doo koja hvata u Pećincima, Beočinu, Sremskim Karlovicma  i ko zna gde sve ne, a koja već mesecima nema prihvatilište (pri čemu razbacuje pse po okolnim mestima), o čemu je Uprava obaveštena u više prijava (dana 06.06, 12.06, 11.09. i 06.10.2017. godine). Psima koje jednom uhvati uhvati Aza doo  više nema traga.

Dokazi br.;  05a Potvrda o vakcinaciji Azinih pasa, vet. Živković, dana 25.05.2017. godine;

Potvrda o vakcinaciji, vet. Živković.jpg

Uprava toleriše razbacivanje nesterilisanih/nekastriranih pasa širom države (povreda čl. 43. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta i pansioni za životinje),  time, saučestvuje u radu Avenije mb i Aze doo, koje takvim radom ne samo što zlostavljaju stotine i hiljade pasa, već ugrožavaju bezbednost i zdravlje gradjana, pri čemu saučestvuju u porastu broja napuštenih pasa, što odogovara takvim preduzećima, jer šta bi oni radili da je Uprava na vreme preduzela sve mere u cilju sprečavanja broja napuštenih pasa i sprovodjenja normi iz čl. 54. stav 1. ZDŽa od 2009. godine kada je Zakon stupio na snagu? Podsećam da se ovakav nezakonit rad, značajno odrazava na budzet drzave, jer porastom broja pasa, raste obaveza lokalnih samouprava iz čl. 66. ZOVa, rastu  i troškovi, najčešće sumnjivih odštetnih zahteva za ujede, kao i obaveza medicinske nege ujedenima. Dakle, raste biznis zahvaljujući napuštenim psima. Na ovaj način, Uprava svojim nesavesnim radom šteti ekonomskoj stabilnsti države, jer kada bismo sabrali sve troškove koji su posledica porasta broja napuštenih pasa zbog nesprovodjenja mera u cilju njihovog smanjenja,  (osam godina unazad), došli bismo do frapantnih iznosa, i to, u vreme kada decu lečimo sms porukama.

Dostavljam snimak izbačenih pasa u krajem oktobra 2017. godine, na kojima se vidi da su nepropisno obeleženi markicama (što Uprava toleriše, a vet. insp. Danijela Šaponjić konstatuje u zapisniku od 21.04.2017. godine) i da se pare (ime svedoka poznato udruženjima, zbog običaja Uprave da podatke o ličnostima prosledjuje Aveniji mb, biće predati isključivo nadležnim organima u procesu odredjivanja odgovornosti).

Dokazi br. 06. Fotografije pasa izbačenih od strane Avenije mb, polovinom oktobra 2017. godine, na jednoj se vidi da se oba psa, obelezena crvenim markcima, pare. Video snimak čina parenja, poseduju udruženja. Iz dokaza br. 08b se moze videti da je takvo obeležavanje nepropisno.

Ne poštuju se članovi od 22. do 26. ZDŽa i čl. 96. ZOVa, koji odredjuju način prevoza, radi zaštite dobrobiti životinja, ne poštuju se propisi koji su doneti u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti: čl. 26. stav 1. tačka 11. ZDŽa i čl. 93. i čl. 98 ZOVa, odnosili se oni ili ne, na napuštene životinje, što tek podvlači odgovornost za povredu propisa, jer transport pasa nepoznatog zdravstvenog statusa, bitno omogućava širenje zaraznih bolesti, naročito u limenim prikolicamama, iz kojih cure telesne izlučevine. Isto se odnosi i na skupljanje SPŽPa.

Uprava nije reagovala na dostavljene dokaze o 6.500 doveženih pasa nepoznatog zdravstveog statusa u prihvatilište (u mojoj prijavi od 19.04.2017. godine), niti je postavila pitanje kako su smešteni (uprkos malom kapacitetu prihvatilišta), tokom 2016. godine. Uprkos više zahteva za izuzećem i izraženoj sumnji u nesavesnost veterinarskih inspektora za Raški okrug i podnesenom zahtevu za disciplinskim merama protiv vet. insp. Danijele Šaponjić (dana 18.04.2017. godine od T. D. iz Arandjelovca), dana  21.04.2017. godine (samo tri dana kasnije), Uprava šalje istu inspektorku da kontroliše prihvatilište, povodom moje prijave opasnosti od širenja zaraznih bolesti, od 19.04.2017. godine. Danijela Šaponjić nije komentarisala broj pohvatanih pasa, niti argumente iznete u prijavu o opasnosti od zaraznih bolesti, uočila je “samo” jednog psa koji ima diareju (što moze biti simptom i naročito opasne bolesti čije neprijavljivanje predstavlja krivično delo iz čl. 154. ZOVa, pri čemu smo sigurni da nije proveravala stolicu svakog 250 pasa, niti uzela bris iz prihvatilišta radi laboratoijske kontrole), nekoliko njih sa koznim oboljenjem, a svih 230 pasa (od ukupno 250) smeštene u nečisti deo prihvatilišta, ne komenarišući “rastegljivost” nečistog dela  prihvatilišta Avenije mb.

Zapisnik br.  275-323-825/17-05 od 21.4.2017. godine,  ser. br.85436 i ser. br. 85439, biće tema detaljnijeg razmatranja, drugom prilikom.

Dokazi br. : 07. Prijava opasnosti od zaraznih bolesti, 19.04.2017. godine i dokaz o poslatoj prijavi

Uprava i njeni inspektori, već 4 godine tolerišu upotrebu limenih prikolica, bez termo izolacije, koje se leti usijaju,  BEZ OBEZBEDJENOG sistema za ventilaciju (u kojima se psi masovno guše), već sa “prirodnom”, kako navode bivši i trenutni direktori Uprave u svojim dopisima. Prikolice Zastav Impro, proglašavaju namenskim vozilom, dok Uverenje agencije za bezbednost, “smatraju” dokazom i daju mu status atesta ispunjenja svih propisa iz ZDŽ,  ZOV i pripadajućih pravilnika, bez obzira na to što se to uverenje odnosi isključivo na saobraćajne propise. Veterinarski inspektor Danijela Šaponjić u zapisniku od 21.04.2017. godine, bez ikakvog pardona, posle četiri godine rada, piše u zapisniku da je posmatrala fotografije tih limenih mučilišta za životinje. U jednom od prethodnih zapisnika,  vet. inspektor revnosno očitava saobraćajne dozvole, ali ne pominje, ko mu je dao ovlašćenje za proveru dokumenta koji se odnosi na saobraćajne propise, te nije ni čudno što Nenad Stefanović preti Upravi i veterinarskim inspektorima da će ih  tuziti zbog zbog svega i svečega što mu padne na pamet. Interesantno je to da te pretnje, iz nekog razloga, imaju efekta, uprkos tome što Uprava ima pravnu službu a rukovodioci treba da zaštite svoje službenike i uprkos zakonima koji kazu da niko ne sme ometati sluzbenike u vršenju svog posla.

I pored više opomena da iz prikolica cure telesne izlučevine životinja nepoznatog zdravstvenog statusa, kao i iz nekakvih vozila za prevoz SPŽPa o kojma Uprava nema saznanje ( dokazi broj 08. ), koja služe za prevoz SPŽPa, i straha gradjana zbog toga što iz njih curi smrdljiva tečnost (Velika plana 14.07.2017. godine), Avenija mb, a potom i Aza doo, neomentano povredjuju niz propisa, čime ne samo da zlostavljaju životinje sa neprihvatiljivo visokim stepenom uginuća, već ugrozavaju bezbednost i zdravlje gradjana.

Dokazi broj:  08a  Zahtev za IZJ 18.04.2017  i 08b Odgovor Uprave 00565 od 8.5.17.

Već više puta, opomenutu Upravu o nezakonitom radu samoproklamovane sluzbe zoohigijene sa prihvatilištem koje je stotinama kilometara udaljeno od mesta hvatanja životinja, koje nestaju uz put, umiru od zaraznih bolesti u prihvatlištu nedovoljnog kapaciteta i bez veterinarske nege, dok one koje prežive torturu i zlostavljanje, bolesne, izgladnele, nepropisno obelezene ušnim markicama (prilog 08b odgovori pod tačkama 9-10.) i NESTERILISANE/NEKASTRIRANE izbacuju na nepoznate teritorije, pri čemu ni jednom nismo dobili potvrdu od gradjana, posle više godina rada, da su PSI VRAĆENI NA SVOJU TERITORIJU (sem IZUZETNO sumnjivih zapisnika koje potpisuju nekakvi komunalni inspektori), dok mi posedujemo veći broj izjava gradjana širom države, da se psi NIKADA nisu vratili, podsećam samo na neke od  prijava (i to samo Avenije mb), čiji tekstovi važe i u ovom slučaju, najavljenog hvatanja u Negotinu:

 1. Prijava 23.2.2015. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 2. Prijava 10.07.2015. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 3. Zahtev za kontrolu prihvatilišta Avenije mb, 09.05.2016. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 4. Prijava 18.04.2015. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 5. Dana 14.05.2016. godine: Urgencija na Dopunu Prijave 4.3.2016. na 23.2.15 Epar, Slavica Mazak,
 6. Prijava Avenije u Apatinu 03.08.2016. godine, udruženje Epar, Slavica Mazak,
 7. Prijava hvatanja u Beočinu, 18.11.2016. godine, grupa gradjana iz Beočina,
 8. Prijava nezakonitog hvatanja od 03.02.2017. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 9. Prijava nezakonitog hvatanja životinja na teritorji Bela crkva 12.04.2017. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 10. Zahtev za disciplinskimmerama protiv vet. inspektora Mirjane Zarić sa žalbom na zapisnik imenovane, br. 275-323-716/2017-05 od 04.04.2017. godine, poslate dana 18.04.2017. godine, povodom nezakonitog hvatanja pasa u Čačku 23.03.2017, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić                                             ———– Prijava nezakonitog hvatanja životinja na teritorji Čačka 23.3.17
 11. Prijava opasnosti od širenja zaraznih bolesti, poslata na više adresa Uprave za veterinu, dana 19.04.2017. godine, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 12. Prijava od 24.04.2017. godine protiv NN lica koja su nezakonito izbacila čopor od 6 obolelih pasa u Paraćinu (potom je dokazano da je u pitanju Avenija mb, psi su bili zarazeni, svi uginuli ili eutanazirani, od njih se proširila zarazna bolest i na druge pse), podnosioci prijave, gradjanke Paraćina,
 13. 06.2017. godine, Prijava nezakonitog hvatanja G.Milanovac, udruženje Bobi, Vesna Marinković,
 14. 13.07.2017. prijava hvatanja u Velikoj plani, udruženje Belka, Igor Janković
 15. 29.08.2017. godine, prijava hvatnja u Negotinu, udruzenja Belka, Igor Janković ,
 16. 09.2017. godine, prijava hvatanja u Majdanpeku udruženja Belka, Igor Janković,
 17. Prijava protiv Aze, Avenije i opštinskih uprava 11.09.2017, Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić,
 18. Dana 14.09.2017. godine, prijava udruženja Epar, Slavica Mazak, hvatanje u Velikoj Plani,
 19. Prijava nelegalnih zoohigijenski službi 06.10.2017. godine, , Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, Aleksandra Dudić.

 

Tolerisanje rada Avenije mb, a potom i Aze doo, radja odgovornost službenika Uprave za veterinu, Avenijenija mb  i Aza doo, jer rade uvek isto, povredjuju iste propise, razlika je samo u datumu i mestu akcije hvatanja, o prihvatilištu je suvišno pisati, uvek se isto odnosi na svaku od akcija.

Ovako izgleda jedno od hvatanja, sve je isto, samo su različita mesta i datumi

Na sve dosadašnje prijave i žalbe, dobijamo uvredljive odgovore Uprave u smislu podcenjivanja naših napora i znanja, u kojima sluzbenici i rukovodioci Uprave, na sve moguće načine, kopirajući fraze jedni od drugih, prikrivaju nepravilnosti i protivpravne radnje oba preduzeća. U zapisnicima se pišu neistine, pišu se površno, ne pominju se dokazi iz prijava, ako se i uoči neka nepravilnost, nema kaznenih mera, kapacitet prihvatilišta se volšebno širi od 120 do fantastičnih 400 mesta, dok mi posedujemo izjave gradjana  dok mi posedujemo izjave gradjana (dokaz br: 09)da psi leže jedni na drugima, u fekalijama,

09 Izjava D.P. o  danu 15.04.2017. god.:

iz prihvatilišta se udomljavaju psi zaraženi infektivnim bolestima, često sa smrtnim ishodom (dokazi br. 10, 11. i 12.).Ovde se vidi da su svi štenci uginuli od zarazne bolesti:

42. Akcija od 17.3 SVI ŠTENCI UGINULI-1.jpg

Na prijave o zaraženim psima, dobijamo neubedljive odgovore o tome da se radi o zarazama koje se ne prijavljuju i slično (u slučaju Paraćina od 24.04.2017. godine), pri čemu odgovorna lica ne smatraju da je širenje zaraznih bolesti nešto što bi oni trebalo da spreče.

Prilažem samo deo dokaza o postojanju zaraznih bolesti u prihvatilištu Avenije mb, a koji su, kratkoj vremenskoj distanci od inspekcijskog nadzora Danijele Šaponjić, od dana  21.04.2017. godine.

Dokazi br.:                                                                                                                                                    09 Izjava D.P. o  danu 15.04.2017. god.                                                                                             10. Akcija od 17.3 iz koje su SVI ŠTENCI UGINULI od štenećaka                                       11a Izjava M. N. Knjaževac o udomljenju i uginuću psa iz avenijinog prihvatilišta                                                                                                                                                  11b Evidencioni karton udomljenog psa M. N.                                                                           11c Ugovor o udomljenju  psa M. N., 25.03.2017                                                                         11d Izjava vet.Saše Zorića Knjaževac                                                                                         12a. Kan pre hvatanja                                                                                                                      12b Kan posle hvatanja, 12.04.2017 primljen, par dana posle prihvatilišta Avenije mb.    12c.  Mail veterinara, pas Kan                                                                                                       12d  Izveštaj veterinara, pas Kan                                                                                                        12e Napomena veterinara, pas Kan

11a Izjava M. N. Knjaževac o udomljenju i uginuću psa iz avenijinog prihvatilišta:

43a Izjava M. N., Knjaževac-1

12e Napomena veterinara, pas Kan:21c Izveštaj veterinara, pas Kan (5)

Ovoj prijavi se pridružujemo očekujući još jedan od sličnih odgovora Uprave, koji će nam biti dokaz u procesu utvrdjivanja odgovornosti svih službenika, imenom i prezimenom.

Molim službeno lice iz Agencije za borbu protiv korupcije, kojem je dodeljena prijava nelegalnih zoohigijenskih službi od 06.10.2017. godine, da ovu prijavu prilozi kao dopunu predmeta, da me obavesti o broju predmeta, da me kontaktira u vezi svih nejasnoća i nedostajućih dokaza iz navoda u prijavama i da me blagovremeno obavesti o preduzetim merama i rezultatima mera.

S poštovanjem,

Aleksandra Dudić,   u ime                                                                                                        Solidarno za životinje i prirodu, Beograd, nevladina organizacija

 

Advertisements

#Dudinipsi Nova pazova #dudasdogs Nova Pazova

Na srpskom jeziku

In case you’re wondering if there are any honest people in these treacherous times, when a brother can’t trust a brother – there are. And one of them is Duda from Nova Pazova (Serbia), protector of animals who has dedicated her life and everything she owns to them.

For years, every day, no holiday or rest, Duda has been loving and caring for over 30 dogs and multiple cats, all of them taken off the streets, saved from the worst. Some of them, despite the best efforts, ended up disabled, but their ability to feel all the love and care they get at Duda’s remained intact.

Duda gets virtually no help. She does everything by herself, feeding, bathing, cleaning, taking them to the vet (by bus and/or train). Occasional support she receives from other people fades away quickly, no one wants to commit too much to the cause. And whenever the hardest times would hit, she was left all alone. She finances all of her four-legged protegees’ vital supplies with her modest income, but she has no magic wand, and one can’t survive off of love alone.

Duda owns no computer, she can’t post heavyhearted calls for help online. Duda works and fights for her animals and it’s on us to back her up.

At this moment, she takes care of around 30 dogs and a few cats… Every single one of them is LOVED, most of them are up for adoption. You can see some photos of them here:  #dudasdogs

Duda also takes care of other abandoned dogs in Nova Pazova, that are still on the streets and that she’s unable to take home for reasons you can imagine. Like the dogs that are at her home, she feeds them, takes them to the vet and keeps them safe in shrouded parts of Nova Pazova. Each of them that went ‘’over the rainbow’’ was mourned over because each of them was loved.

In this video you can take a little peek at those sweethearts and share their joy:  Dudin’s world is full of love

Enjoy this gleeful stampede – recorded 2015, but goes on still:

 

In late 2015, veterinary inspector verified that Duda provided MAXIMUM care for the dogs she rescued with no help from the local government (Municipality of Stara Pazova that is obligated – according to Article 66. of Serbian Animal Welfare Act – to take care of abandoned animals on its territory).

Here is an excerpt from the local veterinary inspection report done in late 2015. at Duda’s home where she keeps all her rescued dogs and cats:

Veterinary inspection was preceeded by municipal communal inspection that constated factual circumstances, but didn’t state whatsoever whether placing of  an animal shelter was allowed in inhabited areas and in specific zones.

The ordinance about the conditions that must be performed by  animal shelters and pensions – Službeni glasnik RS 19/12 – cited by the communal inspector does not specify in which location a shelter may be placed, but only the conditions it must fulfill.

Regarding Animal Welfare Act, Dubravka provided maximum protection and care for injured and sick animals with no assistance from municipal structures that should have been solving these issues according to Veterinary Act – Službeni glasnik RS No 91/05; 30/10 article 46.:

Izveštaj veterinarskog inspektora, podvučeno

 

Veterinary inspection was preceeded by municipal communal inspection that constated factual circumstances, but didn’t state whatsoever whether placing of  an animal shelter was allowed in inhabited areas and in specific zones.

The ordinance about the conditions that must be performed by  animal shelters and pensions – Službeni glasnik RS 19/12 – cited by the communal inspector does not specify in which location a shelter may be placed, but only the conditions it must fulfill.

Regarding Animal Welfare Act, Dubravka provided maximum protection and care for injured and sick animals with no assistance from municipal structures that should have been solving these issues according to Veterinary Act – Službeni glasnik RS No 91/05; 30/10 article 46.

A group of fellow animal lovers has offered assistance. We made a facebook page dedicated to Duda’s dogs and cats:  Dudini psi #dudinipsi Nova Pazova

It’s on us to boost Duda’s work. Be reassured that your aid is going in the right hands because Duda isn’t paying for pricey pensions nor anyone else’s services. She’s doing all the work on her own.

She needs financial support for dog/cat food, paying vet bills, medication, cleaning/hygiene products and all other expenses required by the care of every dog from her yard, all the cats she hides in the attics and all the strays on the streets of Nova Pazova.

Donations outside Serbia can be sent via PayPal:

aleksandradudic@gmail.com , subject: For Duda

With parole: ‘’Together we’re stronger’’, let’s all help each other. The world would be a more livable place.

They are awaiting our help:

 

#Dudinipsi Nova pazova

English version

Ako se pitate ima li poštenih ljudi u ovim smutnim vremenima, kada brat bratu ne veruje, ima ih, to je Duda iz Nove Pazove, zaštitnik životinja, koja je svoj život i sve što ima, posvetila njima.

Godinama, svakog dana, bez praznika i odmora, 365 dana u godini, Duda čuva i voli preko 30 pasa i više mačaka, svi spašeni sa ulice, spašeni najgore sudbine. Neki od njih su, uprkos naporima, ostali invalidi, ali, oni su voljeni, paženi i srećni.

Duda nema ničiju pomoć, sve sama radi, hrani ih, čisti, čuva, nosi na lečenje (autobusom), finansira se, uglavnom, od svojih skromnih primanja, ali, ona nema čarobni štapić, od ljubavi se ne živi.

Duda nema kompjuter, ne moze da piše tugaljive apele za pomoć, Duda radi i bori se za njiih, a na nama je da joj pomognemo.

Trenutno brine oko 30tak pasa, ima i nekoliko mačaka,,, svako od njih je VOLJEN, većina njih je za udomljavanje.  Fotografije nekih od njih,  možete videti ovde, na Facebook-u: Dudini psi

Duda spašava, hrani i leči i ostale napuštene pse u Novoj pazovi, nosi ih kod veterinara, leči i krije po skrivenim mestima Nove pazove. Svaki od njih, koji je “otišao iza duge”, oplakan je, jer je bio voljen.

Na ovom snimku možete videti samo deo tih dušica i radovati životu, zajedno sa njima:                          Dudin svet ljubavi

 

 

Uživajte u ovom veselom stampedu, snimljeno je 2015. ali traje i danas:

 

Krajem 2015. godine, veterinarski inspektor je konstatovao da je Duda MAKSIMALNO pruzila negu spašenim psima i to bez pomoći društvene zajednice (Opštine Nova Pazova, koja je dužna da, u skladu sa čl. 66. Zakona o dobrobiti životinja, zbrinjava napušetne životinje koje se nalaze na njenoj teritoriji)

Zapisnik od 01.10.2015. godine:

Izveštaj veterinarskog inspektora, podvučenoGrupa ljubitelja životinja pokušava da joj pomogne, napravili smo na Facebook-u, stranicu posvećenu njima (klikom na naziv stranice,  ućićete u svet ljubavi):         Dudini psi #dudinipsi Nova Pazova

Na nama je da joj pomognemo. Budite uvereni da  pomoć odlazi u prave ruke, jer Duda ne plaća skupe pansione, niti tudje usluge, Duda sve radi sama.

Potrebna joj je pomoć za kupovinu hrane, plaćanje veterinarskih usluga, lekova, sredstava za higijenu i svih ostalih troškova koje zahteva briga o svim psima iz njenog dvorišta i svim mačkama koje skriva po tavanima, svim napuštenim psima u Novoj Pazovi.

Hranu mozete uplatiti direktno Premilu, dovozi joj na adresu, samo naglasite da je za Dudu iz Nove pazove, br. telefona za dogovor je:  “Premil” d.o.o., Tel/fax: +381(0)13-741-712, Tel/fax: +381(0)13-745-793.

Pomoć joj možete uplatiti direktno u Banca intesa (bez provizije) na račun:
Dubravka Kokinović, Nova Pazova,
Intesa banca: 160-5800100108300-80, Nova Pazova,

Možete je pozvati, dati joj moralnu podršku, ali i poslati novac, putem poštanske uplatnice, na br. telefona:  069/1737-008,

For donations from abroad, pay pall : aleksandradudic@gmail.com , subject: FOR Duda

Uz devizu: “Zajedno smo jači” , pomozimo jedni drugima, svet će biti lepši.

Oni čekaju na našu pomoć:

Predmet: Krivična prijava za organizovani kriminal u prihvatilištu u Prači, Sarajevo

slike iz PračeNa osnovu saznanja o dešavanjima u prihvatilištu u Prači, stečenih putem javnih objava na internetu, podnosim krivičnu prijavu protiv odgovornih lica prihvatilišta Prača, svih zaposlenih u prihvatilištu,  vlasnika prihvatilišta, odgovornih lica osnivača prihvatilišta kao nadležnih za kontrolu prihvatilišta, nesavesnih veterinarskih inspektora resornog Ministarstva ili drugog organa nadležnog za kontrolu nad sprovodjenjem Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu, kao i rukovodilaca veterinarskih inspektora koji su bili dužni da kontrolišu rad veterinarskih inspektora, koji nisu preduzeli mere radi sprečavanja masovnog zlostavljanja i ubijanja životinja pohvatanih i smeštenih u Prihvatilište Prača, čime su svi zajedno učinili niz krivičnih dela,  delo saučesništva, prikrivanja krivičnih i prekršajnih dela vezanih za povredu više zakona, sa elementima korupcije.

Sva dela su u produženom trajanju, veliki broj lica je umešan, te se stiču svi preduslovi da se smatra organizovanim kriminalom.

Predlažem Tužiocu da  donese rešenje o pokretanju istrage u vezi organizovanog kriminala, jer je očigledno  saučesništvo većeg broja lica, u okviru koje će dobiti saznanja o svim licima umešanim u izvršenje niza krivičnih dela, da, kao svedoke, pozove sve volontere, gradjane, članove udruženja, kao i novinarku  Žurnala, autore svih dostavljenih snimaka sa Yu tube i autore teksta u online portal Oslobodjenje, preko kojih moze dobiti kontakte sa svim svedocima, koji mogu dati izjave  iz kojih se stiče saznanje i o izvršenju krivičnog dela pretnja, ugrožavanje bezbednosti službenog lica, novinarke, da je NN ili više lica, neovlašećno upotrebilo vatreno oružje, čime je došlo do ugrožavanja bezbednosti više gradjana:

Dokaz br. I. http://www.zurnal.info/novost/20723/imam-pistolj-sve-cu-vas-upucati

Izjave svedoka o pretnjama: dokaz br. Ia. https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uPDTEzA1sEc

Pokušaj prikrivanja dokaza, ucena da će zabraniti pristup prihvatilištu:

Dokaz br. Ib. https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=KmnpTa1DdYs

Dokazi stanja u prihvatilištu su javno objavljeni snimci na Yu tube, predlažem da se službenim putem, uz pomoć službe za tehnološki kriminal,  dodje do autora snimaka, tj. svedoka:

Katarina J. LOVE, STYLE & DOGS:

Katarina J. LOVE, STYLE & DOGS

 1. https://www.youtube.com/watch?v=KTwu1TqWaew
 2. https://www.youtube.com/watch?v=Q5j7Od4xM2M
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jCthC1pefkI
 4. https://www.youtube.com/watch?v=RAxpVoh7FYU
 5. https://www.youtube.com/watch?v=ZEGaLbQYa_U
 6. https://www.youtube.com/watch?v=EWDq0m0qvsU
 7. https://www.youtube.com/watch?v=ZEGaLbQYa_U&t=5s
 8. https://www.youtube.com/watch?v=RAxpVoh7FYU&t=2s
 9. https://www.youtube.com/watch?v=Ma_TPhgh0PM
 10. https://www.youtube.com/watch?v=pky-5EHgFww
 11. https://www.youtube.com/watch?v=iLzGI6E9ZKE
 12. https://www.youtube.com/watch?v=WYeVgY6cLcA
 13. https://www.youtube.com/watch?v=pky-5EHgFww&list=UUIljeUx19-oWbpb3AyutNSg

The Bosnia TIIMES:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=fkigHl1vewA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=UfgItZOTiYo
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Ik0aSz5zfXU
 4. https://www.youtube.com/channel/UC7UX_CaCSyfZpriKAu8I31A

Depo TV:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=se1WVyTNs9w
 2. https://www.youtube.com/watch?v=CBIzi0ltWgQ
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jCthC1pefkI
 4. https://www.youtube.com/watch?v=se1WVyTNs9w&t=2s

Pitanje je kada su zadnji put pili vodu, svi neobično žedni:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=ZfKzRFZyzng

Postoji osnovana  sumnja da je zanemarivanje zlostavljanje i ubijanje ogromnog broja životinja, nesavestan rad, zloupotreba službenog ovlašćenja ili položaja i ostala dela odredjena kao krivična,   posledica motiva: protivpravno sticanje materijalne koristi i bogaćenja, zloupotreba  i nenamensko trošenje budzetskih i ostalih  sredstava (donacija) namenjenih prihvatilištu, te iz tog razloga predlažem da se istraga proširi na proveru finansijskog rada prihvatilišta, na prihode i rashode prihvatilišta i celog preduzeća u okviru kojeg je osnovano Prihvatilište. Ova prijava se odnosi  i na osnivača i vlasnika Prihvatilišta, koji nesavesnim radom, postupanjem ili nepostupanjem, nije kontrolisao rad sebi podredjenih pravnih i odgovornih fizičkih  lica.

Dokazi br:

 1. http://www.zurnal.info/novost/20593/ko-ce-odgovarati-za-visemilionsko-pranje-novca

III. http://www.zurnal.info/novost/20612/milion-maraka-za-nelegalni-azil-psi-u-masovnim-grobnicama

IV.https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/grobnice-u-praci-tri-i-po-miliona-za-masovno-ubijanje-pasa-video

V. https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/dogs-trust-bih-hitno-izvrsiti-inspekcijski-nadzor-azila-u-praci

VI. https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/hitno-izvrsiti-inspekcijski-nadzor-azila-u-praci-i-pokrenuti-istragu

U okviru istrage, neophodno je pribaviti svu moguću evidencijju o broju pohvatanih pasa, eutanaziranih sa veterinarskim obrazlozenjem  i dokazima o razlozima eutanazije, broju uginulih sa navedenim veterinarskim i ostalim obrazlozenjima o razlozima uginuća, broju vakcinisanih, sterilisanih, udomljenih (provera udomljenja je neophodna jer iz iskustva imamo saznjanje da su česti fingirani ugovori da bi se prikrio “nestanak” pasa. U dokazu sa portal Oslobodjenje, navode da su volonteri ucenjivani da potpisuju lažna udomljenja da bi se prikrilo ubijanje velikog broja životinja), količinom fakturisane hrane koju treba proveriti u smislu potrošnje i kvaliteta (prosečna potreba psa u prihvatilištu je oko 300 grama granula dnevno), obratiti pažnju na prosečnu cenu hrane za pse I uporediti je sa cenama iz faktura, pozvati sve zaposlene radnike da daju izjave u nadi da će neko ko ima savesti, progovoriti i uputiti Tužioca na dela počinjena van očiju javnosti.

Nabavka hrane se mora uporediti sa brojem pasa za period nabavke, isto se odnosi na nabavku medicinskih sredstava, vakcina, čipova, svih medicinskih sredstava potrebnih za navedene sterilizacije/kastracije, za vršenje eutanazije – potrebna veterinarska sredstva za omamljivanje i usmrćivanje, količina se mora uporediti sa brojem eutanaziranih, ubijenih pasa. Utrošak sredstava za odrzavanje higijene, dehelmentizaciju i dezinfekciju, nabavka sredstava protiv unutrašnjih i spoljnih parazita, lekova protiv vladajućih bolesti u prihvatilištu i svih ostalih troškova.

Napominjem da očekujemo da se ne vrši obavezna evidencija o svim psima koji su uvedeni u prihvatilište, evidencija mora biti sa fotografijama, brojevima čipova, podacima o svakom psu ponaosob. Da bi se dokazao nestanak pasa, mogu se upotrebiti snimci pasa iz prethodnog perioda i uporediti sa trenutnim stanjem (neophodno je naloziti formiranje kompletne dokumentacije o zatečenim psima) i postaviti pitanje, gde se nalaze psi koji se ne nalaze u prihvatilištu. Ako su uginuli-razlog uginuća ili eutanazije, način eutanazije ili neoborivi, provereni dokazi o udomljenju, ili vraćanju na prethodno stanište.

Neophodno je proveriti masovne grobnice i u skladu sa zakonima o zaštiti zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, zaštiti prirodne okoline, propisima o uklanjanju otpada životinjskog porekla i svih ostalih pozitivinih propisa, utvrditi stepen odgovornosti za ugrožavanje zdravlja stanovništva i zagadjenja prirode.

Napominjem da je Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja iz 2009. godine, lex specialis zakon, te kao takav je iznad ostalih zakona koji šire odredjuju prava i obaveze pravnih i fizičkih lica države, pri čemu je Zakon o veterinarstvu, zakon koji bliže odredjuje obaveze vezane za zdravlje životinja. Niz podzakonskih akata bliže odredjuje norme navedene u ovim zakonima. Sticajem niza protivpravnih radnji navedenih u Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja i Zakonu o veterinarstvu, stiže se do motiva za sva dela i krivične odgovornosti.

Sva lica su bila svesna svojih dela i protivpravnosti istih, a dela su u produženom trajanju od osnivanja prihvatilišta.

Tri godine Tuzilac Kantona Sarajevo, ne rešava predmet po podnetoj krivičnoj prijavi za više krivičnih dela. Ovo smatrajte prigovorom i obaveštenjem o nesavesnom radu nadležnog Tužioca i molim da se prosledi višoj instanci radi izuzeća Tužioca i dalje sprovodjenja istrage, prikupljanja dokaza, izjava navedenih svedoka i svih ostalih radnji u cilju donošenja optužnog predloga po prethodnoj krivičnoj prijavi. Istovremeno, ovo je dokaz o navedenim sumnjama o motivima masovnog zlostavljanja i ubijanja više stotina, možda i hiljada pasa. Predlažem da se postojećoj krivičnoj prijavi pridurži ova, koju upravo podnosim Tuzilaštvu za organizovani kriminal te da se od obe prijave  formira novi predmet:

dokaz br. II. http://www.zurnal.info/novost/20593/ko-ce-odgovarati-za-visemilionsko-pranje-novca

Peticija kojom humani gradjani sveta zahtevaju sprovodjenje zakona, koja je jedan od dokaza da javnost prati ovaj slučaj: http://www.citizengo.org/hr/99618-stop-ubijanju-pasa-u-azilu-praca?tc=fb&tcid=41100617

Iz napred navedenih razloga, predlažem nadležnom Tuziocu da donese Rešenje o pokretanju detaljne istrage i donese optužni predlog protiv svih lica u nizu odgovornosti, a da se protiv nesavesnog Kantonalnog Tuzioca pokrene disciplinski postupak za nesavestan rad i sve ostale uočene propuste.

Naglašavam da je država Bosna i Hercegovina, u procesu evropskih integracija, kao država članica mnogih svetskih  asocijacija, ima obavezu sprovodjenja medjunarodnih zakona o zaštiti životinja i životnog okruženja i obezbedi nesmetan rad pravosudja, nezavisno od toga ko je osumnjičeno lice i na kojoj se funkciji nalazi.

Molim da mi se obaveštenje o rezultatima ove prijave, dostave blagovremeno, u zakonskom roku, na elektronsku adresu u potpisu.

Beograd, 11.10.2017. godine

                                                                       Aleksandra Dudić

                                                                       Solidarno za životinje i prirodu,
Beograd, nevladina organizacija

Republika Srbija

11070 Beograd

El.adresa: sindikatzazivotinje@gmail.com

Udruženja koja su se pridružila:

 1. EPAR – OIPA SRBIJA/Alijansa za zaštitu prirode,prava životinja i prava ljudi, 24000  SuboticaMatka Vukovića 9, Srbija, Zastupnik: Prim.mr.sci.dr.med.Slavica Mazak Bešlić, slavica@gmail.com,
 2. „Lesi”, Bač, Srbija, Zastupnik Milica Pinter, j.a@gmail.com,
 3. Pokret Levijatan, Kristina Ozegovic, Beograd, Srbija, levijatanudruzenje@gmail.com
 4. “Pseća sreća”, Niška banja, pravni zastupnik Milan Cvetković, anchikamitrovic@gmail.com,
 5. Udruzenje za zastitu, odgoj i proucavanje zivotinja “Zoo Planet” Nis, Gutenbergova 4a, 18103 Pantelej, Nis, Srbija, Zastupnik: Dusan Stojanovic, Email: office@zooplanet.org.rs
 6. Udruženje za zaštitu životinja Lina, zastupnik Jelena Ljuboja, Doža Đerđa 27, Čoka, Srbija, animalrescueserbia@gmail.com,
 7. Udruženje za zaštitu životinja “BOBI“, Narednika Milana Petrovića 9, Gornji Milanovac , zastupnik: Vesna Marinković, bobi@gmail.com,
 8. Udruženje za zaštitu prava životinja”BAK” Srbobran, Nadalj, Srbija, pravni zastupnik-predsednik Svetlana Đorđin, djordjin@gmail.com,
 9. Drustvo za zastitu zivotinja Spaske,Kraljevo, Srbija.zastupnik Danijela Jovic, kv@hotmail.com,
 10. Udruženje “Belka”, Majdanpek, Srbija, prav. zast. Igor Janković, i81@gmail.com,
 11. Borske sape, Zakonski zastupnik Nikola Nedeljkovic, Bor, Srbija, borskesape@gmail.com,
 12. Drustvo za zastitu zivotinja grada Sremska Mitrovica, Srbija, zastupnik Dzolic Dragan, zooekopatrol022@gmail.com,
 13. Borba za zivot Vranje”, Vranje, Srbija, Tanja Lakićević, animalrescue4vranje@gmail.com,
 14. Prijatelj”, zastupnik, Suzana Gojkovic, 14210 Ub, Srbija,  marina6@gmail.com,
 15. Udruženje za zaštitu i prava životinja “KLEMPA” Zemun, Srbija, Jelena Dragutinović, udruzenjeklempa@gmail.com,
 16. Udruženje ljubitelja životinja i prirode “Zelene šape“, Tomaševac, Aleksandra Radojčić Srbija,  zeleneshape@gmail.com,
 17. Koalicija za zivot NoKillCoalition, Beograd,Srbija, Zastupnik, Rascanin Mirjana, koalicijazazivot@gmail.com,
 18. Drustvo ljubitelja macaka/Azil za macke ‘Zenka’, Beograd, Ljubica Landeka, ljubica@orion.rs
 19. HUPED – podružnica Biocentar, Kosirnikova 8, Zagreb, Hrvatska. Goran Puljko i Hrvoje Frković, e-mail: biocenterinternational@gmail.com,
 20. NU,,Srecko”, Plevlja, Crna gora, predsednik Vanja Jecmenica, vanjaj2015@gmail.com,
 21. Etika”, Loznica, Srbija, prav.zast. Radenka Živanović, ekozivotrs@gmail.com,
 22. Uzzž P.U.Ž. pomoć ugroženim životinjma Veliko Gradište, Srbija, zatupnik Slađana Bogičić, analeb6@gmail.com,
 23. Udruzenje za zastitu i brigu o psima Anima Vrsac, Srbija, zastupnik Snezana Mikulic, mikulics@yahoo.com,
 24. Prihvatilište Draževac, Draževac, Srbija, lice Vesna Prokopljević, veka.bela@gmail.com,
 25. Udruženje Eko natura Srbije-Enas Kraljevo, Srbija, Zastupnik Olga Đorđević, enas@gmail.com,
 26. Udruzenje za zastitu zivotinja ŠAPICA Prokuplje, Srbija, Biljana Vučetić, Billjanavucetic1969@gmail.com,

 

Krivična prijava za organizovani kriminal u prihvatilištu u Prači, Sarajevo

slike iz Prače

Na osnovu saznanja o dešavanjima u prihvatilištu u Prači, stečenih putem javnih objava na internetu, podnosim krivičnu prijavu protiv odgovornih lica prihvatilišta Prača, svih zaposlenih u prihvatilištu,  vlasnika prihvatilišta, odgovornih lica osnivača prihvatilišta kao nadležnih za kontrolu prihvatilišta, nesavesnih veterinarskih inspektora resornog Ministarstva ili drugog organa nadležnog za kontrolu nad sprovodjenjem Zakona o dobrobiti životinja i Zakona o veterinarstvu, kao i rukovodilaca veterinarskih inspektora koji su bili dužni da kontrolišu rad veterinarskih inspektora, koji nisu preduzeli mere radi sprečavanja masovnog zlostavljanja i ubijanja životinja pohvatanih i smeštenih u Prihvatilište Prača, čime su svi zajedno učinili niz krivičnih dela,  delo saučesništva, prikrivanja krivičnih i prekršajnih dela vezanih za povredu više zakona, sa elementima korupcije.

Sva dela su u produženom trajanju, veliki broj lica je umešan, te se stiču svi preduslovi da se smatra organizovanim kriminalom.

Predlažem Tužiocu da  donese rešenje o pokretanju istrage u vezi organizovanog kriminala, jer je očigledno  saučesništvo većeg broja lica, u okviru koje će dobiti saznanja o svim licima umešanim u izvršenje niza krivičnih dela, da, kao svedoke, pozove sve volontere, gradjane, članove udruženja, kao i novinarku  Žurnala, autore svih dostavljenih snimaka sa Yu tube i autore teksta u online portal Oslobodjenje, preko kojih moze dobiti kontakte sa svim svedocima, koji mogu dati izjave  iz kojih se stiče saznanje i o izvršenju krivičnog dela pretnja, ugrožavanje bezbednosti službenog lica, novinarke, da je NN ili više lica, neovlašećno upotrebilo vatreno oružje, čime je došlo do ugrožavanja bezbednosti više gradjana:

Dokaz br. I. http://www.zurnal.info/novost/20723/imam-pistolj-sve-cu-vas-upucati

Izjave svedoka o pretnjama: dokaz br. Ia. https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=uPDTEzA1sEc

Pokušaj prikrivanja dokaza, ucena da će zabraniti pristup prihvatilištu:

Dokaz br. Ib. https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=KmnpTa1DdYs

Dokazi stanja u prihvatilištu su javno objavljeni snimci na Yu tube, predlažem da se službenim putem, uz pomoć službe za tehnološki kriminal,  dodje do autora snimaka, tj. svedoka:

Katarina J. LOVE, STYLE & DOGS:

Katarina J. LOVE, STYLE & DOGS

 1. https://www.youtube.com/watch?v=KTwu1TqWaew
 2. https://www.youtube.com/watch?v=Q5j7Od4xM2M
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jCthC1pefkI
 4. https://www.youtube.com/watch?v=RAxpVoh7FYU
 5. https://www.youtube.com/watch?v=ZEGaLbQYa_U
 6. https://www.youtube.com/watch?v=EWDq0m0qvsU
 7. https://www.youtube.com/watch?v=ZEGaLbQYa_U&t=5s
 8. https://www.youtube.com/watch?v=RAxpVoh7FYU&t=2s
 9. https://www.youtube.com/watch?v=Ma_TPhgh0PM
 10. https://www.youtube.com/watch?v=pky-5EHgFww
 11. https://www.youtube.com/watch?v=iLzGI6E9ZKE
 12. https://www.youtube.com/watch?v=WYeVgY6cLcA
 13. https://www.youtube.com/watch?v=pky-5EHgFww&list=UUIljeUx19-oWbpb3AyutNSg

 

The Bosnia TIIMES:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=fkigHl1vewA
 2. https://www.youtube.com/watch?v=UfgItZOTiYo
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Ik0aSz5zfXU
 4. https://www.youtube.com/channel/UC7UX_CaCSyfZpriKAu8I31A

Depo TV:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=se1WVyTNs9w
 2. https://www.youtube.com/watch?v=CBIzi0ltWgQ
 3. https://www.youtube.com/watch?v=jCthC1pefkI
 4. https://www.youtube.com/watch?v=se1WVyTNs9w&t=2s

Pitanje je kada su zadnji put pili vodu, svi neobično žedni:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=ZfKzRFZyzng

Postoji osnovana  sumnja da je zanemarivanje zlostavljanje i ubijanje ogromnog broja životinja, nesavestan rad, zloupotreba službenog ovlašćenja ili položaja i ostala dela odredjena kao krivična,   posledica motiva: protivpravno sticanje materijalne koristi i bogaćenja, zloupotreba  i nenamensko trošenje budzetskih i ostalih  sredstava (donacija) namenjenih prihvatilištu, te iz tog razloga predlažem da se istraga proširi na proveru finansijskog rada prihvatilišta, na prihode i rashode prihvatilišta i celog preduzeća u okviru kojeg je osnovano Prihvatilište. Ova prijava se odnosi  i na osnivača i vlasnika Prihvatilišta, koji nesavesnim radom, postupanjem ili nepostupanjem, nije kontrolisao rad sebi podredjenih pravnih i odgovornih fizičkih  lica.

Dokazi br:

 1. http://www.zurnal.info/novost/20593/ko-ce-odgovarati-za-visemilionsko-pranje-novca

III. http://www.zurnal.info/novost/20612/milion-maraka-za-nelegalni-azil-psi-u-masovnim-grobnicama

IV.https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/grobnice-u-praci-tri-i-po-miliona-za-masovno-ubijanje-pasa-video

V. https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/dogs-trust-bih-hitno-izvrsiti-inspekcijski-nadzor-azila-u-praci

VI. https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/hitno-izvrsiti-inspekcijski-nadzor-azila-u-praci-i-pokrenuti-istragu

 

U okviru istrage, neophodno je pribaviti svu moguću evidencijju o broju pohvatanih pasa, eutanaziranih sa veterinarskim obrazlozenjem  i dokazima o razlozima eutanazije, broju uginulih sa navedenim veterinarskim i ostalim obrazlozenjima o razlozima uginuća, broju vakcinisanih, sterilisanih, udomljenih (provera udomljenja je neophodna jer iz iskustva imamo saznjanje da su česti fingirani ugovori da bi se prikrio “nestanak” pasa. U dokazu sa portal Oslobodjenje, navode da su volonteri ucenjivani da potpisuju lažna udomljenja da bi se prikrilo ubijanje velikog broja životinja), količinom fakturisane hrane koju treba proveriti u smislu potrošnje i kvaliteta (prosečna potreba psa u prihvatilištu je oko 300 grama granula dnevno), obratiti pažnju na prosečnu cenu hrane za pse I uporediti je sa cenama iz faktura, pozvati sve zaposlene radnike da daju izjave u nadi da će neko ko ima savesti, progovoriti i uputiti Tužioca na dela počinjena van očiju javnosti.

Nabavka hrane se mora uporediti sa brojem pasa za period nabavke, isto se odnosi na nabavku medicinskih sredstava, vakcina, čipova, svih medicinskih sredstava potrebnih za navedene sterilizacije/kastracije, za vršenje eutanazije – potrebna veterinarska sredstva za omamljivanje i usmrćivanje, količina se mora uporediti sa brojem eutanaziranih, ubijenih pasa. Utrošak sredstava za odrzavanje higijene, dehelmentizaciju i dezinfekciju, nabavka sredstava protiv unutrašnjih i spoljnih parazita, lekova protiv vladajućih bolesti u prihvatilištu i svih ostalih troškova.

Napominjem da očekujemo da se ne vrši obavezna evidencija o svim psima koji su uvedeni u prihvatilište, evidencija mora biti sa fotografijama, brojevima čipova, podacima o svakom psu ponaosob. Da bi se dokazao nestanak pasa, mogu se upotrebiti snimci pasa iz prethodnog perioda i uporediti sa trenutnim stanjem (neophodno je naloziti formiranje kompletne dokumentacije o zatečenim psima) i postaviti pitanje, gde se nalaze psi koji se ne nalaze u prihvatilištu. Ako su uginuli-razlog uginuća ili eutanazije, način eutanazije ili neoborivi, provereni dokazi o udomljenju, ili vraćanju na prethodno stanište.

Neophodno je proveriti masovne grobnice i u skladu sa zakonima o zaštiti zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti, zaštiti prirodne okoline, propisima o uklanjanju otpada životinjskog porekla i svih ostalih pozitivinih propisa, utvrditi stepen odgovornosti za ugrožavanje zdravlja stanovništva i zagadjenja prirode.

Napominjem da je Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja iz 2009. godine, lex specialis zakon, te kao takav je iznad ostalih zakona koji šire odredjuju prava i obaveze pravnih i fizičkih lica države, pri čemu je Zakon o veterinarstvu, zakon koji bliže odredjuje obaveze vezane za zdravlje životinja. Niz podzakonskih akata bliže odredjuje norme navedene u ovim zakonima. Sticajem niza protivpravnih radnji navedenih u Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja i Zakonu o veterinarstvu, stiže se do motiva za sva dela i krivične odgovornosti.

Sva lica su bila svesna svojih dela i protivpravnosti istih, a dela su u produženom trajanju od osnivanja prihvatilišta.

Tri godine Tuzilac Kantona Sarajevo, ne rešava predmet po podnetoj krivičnoj prijavi za više krivičnih dela. Ovo smatrajte prigovorom i obaveštenjem o nesavesnom radu nadležnog Tužioca i molim da se prosledi višoj instanci radi izuzeća Tužioca i dalje sprovodjenja istrage, prikupljanja dokaza, izjava navedenih svedoka i svih ostalih radnji u cilju donošenja optužnog predloga po prethodnoj krivičnoj prijavi. Istovremeno, ovo je dokaz o navedenim sumnjama o motivima masovnog zlostavljanja i ubijanja više stotina, možda i hiljada pasa. Predlažem da se postojećoj krivičnoj prijavi pridurži ova, koju upravo podnosim Tuzilaštvu za organizovani kriminal te da se od obe prijave  formira novi predmet:

dokaz br. II. http://www.zurnal.info/novost/20593/ko-ce-odgovarati-za-visemilionsko-pranje-novca

Peticija kojom humani gradjani sveta zahtevaju sprovodjenje zakona, koja je jedan od dokaza da javnost prati ovaj slučaj: http://www.citizengo.org/hr/99618-stop-ubijanju-pasa-u-azilu-praca?tc=fb&tcid=41100617

Iz napred navedenih razloga, predlažem nadležnom Tuziocu da donese Rešenje o pokretanju detaljne istrage i donese optužni predlog protiv svih lica u nizu odgovornosti, a da se protiv nesavesnog Kantonalnog Tuzioca pokrene disciplinski postupak za nesavestan rad i sve ostale uočene propuste.

Naglašavam da je država Bosna i Hercegovina, u procesu evropskih integracija, kao država članica mnogih svetskih  asocijacija, ima obavezu sprovodjenja medjunarodnih zakona o zaštiti životinja i životnog okruženja i obezbedi nesmetan rad pravosudja, nezavisno od toga ko je osumnjičeno lice i na kojoj se funkciji nalazi.

Molim da mi se obaveštenje o rezultatima ove prijave, dostave blagovremeno, u zakonskom roku, na elektronsku adresu u potpisu.

Beograd, 10.10.2017. godine

                                                                                  Aleksandra Dudić

   Solidarno za životinje i prirodu,   Beograd  

                                                                                  nevladina organizacija

                                                                                  Republika Srbijia

                                                                                 11070 Beograd

                                                                                  El. adresa: sindikatzazivotinje@gmail.com